กิจกรรมเสวนาอิสลามแคร์ แคร์คุณด้วยอิสลาม (gallery)

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

อัลฮัมดูลิลลาฮผ่านพ้นไปด้…

View More กิจกรรมเสวนาอิสลามแคร์ แคร์คุณด้วยอิสลาม (gallery)

บรรยากาศเข้ารับอิสลาม ของสมใจ (ฟาตีมะฮ) ภูเก็ต

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

อัลฮัมดูลิลลาฮฺ  บรรดาการ…

View More บรรยากาศเข้ารับอิสลาม ของสมใจ (ฟาตีมะฮ) ภูเก็ต

สวัสดีอิสลามครั้งที่ 4 (gallery)

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

ชมรมมสุ ลมิ มหาวิทยาลยั ส…

View More สวัสดีอิสลามครั้งที่ 4 (gallery)