อิสลามกับวิทยาศาสตร์

อัลกุรอ่านบอกว่า โลกแบน ???

land

สืบเนื่องจากพี่น้องต่างศาสนิกท่านนึงได้กล่าวหาว่า อัลกุรอ่านบอกว่าโลกแบน โดยเธอผู้นั้นได้กล่าวอ้างมาว่า “อัลเลาะห์คลี่โลกออกมาเหมือน พรม CARPET” เพียงเท่านี้พวกเขาก็สรุปเอาเองแล้วว่า มันจะต้องแบน เอาละเรามาไล่เรียงจากหลักฐานในอัลกุรอ่านกัน แล้วจะได้เข้าใจ การคลี่ออกมาเหมือนพรม นั่นไม่ได้หมายความว่า โลกจะแบน แต่หมายถึงว่าแผ่นดินนั้นแบนราบ มันต่างกันนะครับ อัล-อัรฎ แปลว่า แผ่นดิน Read More »

การพิสูจน์สัจธรรมของอัลกุรอาน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

q1

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน
วิทยา ศาสตร์ที่แท้จริงซึ่งจะนำไปสู่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะคัมภีร์เล่มนี้นำเสนอบางสิ่งซึ่งคัมภีร์ของศาสนาอื่นไม่ได้เสนอใน ลักษณะที่ชี้เฉพาะลงไป วิธีการนี้เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต่างเรียกร้อง ในปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่มีแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินไปของจักรวาล กลุ่มคนเหล่านี้ค่อนข้างมีความเข้าใจในภาพรวมของสิ่งเหล่านี้ Read More »

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat