ใครสร้างพระเจ้า ???

บางครั้งคนที่ไม่มีชีวิตทางจิตวิญญาณภายในถามว่า “ถ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง แล้วใครสร้างพระเจ้า ?” นบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่าจะมีบางคนถามคำถามนี้ “จะมีวันหนึ่งมาถึงอย่างแน่นอนเมื่อมีบางคนจะนั่งขัดสมาธิถามว่า ‘ถ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้ว ใครเล่าที่สร้างพระเจ้า ?”’1 คำถามนี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่สามารถร้บรู้ได้ทุกสิ่งสามารถที่จะคิดได้ว่าเป็นผลและจะต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้และก่อนหน้านี้ก็จะต้องมีสาเหตุอย่างนี้เรื่อยไป อย่างไรก็ตามเราจะต้องจำไว้ว่าสาเหตุเป็นแค่เพียงการตั้งสมมุติฐานอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะมันไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาทางวัตถุนั้นเป็นผลโดยเฉพาะของสถานการณ์ต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า(แต่ไม่เสมอไป) ถ้าหากสมมุติฐานเช่นนั้นใช้กับสิ่งที่มีอยู่เราก็ไม่สามารถพบผู้สร้างสาเหตุแรกได้เพราะแต่ละผู้สร้างจะต้องมีผู้สร้างก่อนหน้านี้ ผลสุดท้ายก็คือโซ่แห่งผู้สร้างที่ไม่มีวันสิ้นสุด 2

พระผู้ทรงสร้างจะต้องเป็นผู้ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองโดยไม่มีสิ่งใดเหมือนหรือเท่าเทียม ถ้าหากสิ่งถูกสร้างใดๆ“เป็นสาเหตุ”ให้สิ่งใดเกิดขึ้นความสามารถนั้นก็ได้ถูกสร้างไว้ภายในสิ่งนั้นเพราะพระผู้ทรงสร้างเท่านั้นที่ทรงเกิดขึ้นเองและดำรงอยู่ด้วยพระองค์เอง ผู้ทรงสร้างเท่านั้นที่ทรงสร้างและทรงกำหนดสาเหตุที่เป็นไปได้และผลต่างๆเพื่อการสร้างสรรค์ของพระองค์ ดังนั้นเราจึงพูดถึงพระเจ้าว่าเป็นผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงเอาชีวิตและให้ชีวิตแก่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมา สาเหตุทั้งหมดเริ่มด้นที่พระองค์และผลทั้งหมดจบที่พระองค์ ความจริงแล้วสิ่งที่ถูกสร้างมานั้นเป็น “0” ซึ่งจะไม่ไปรวมกับสิ่งใดเว้นเสียแต่ว่าพระเจ้าจะประทานคุณค่าที่แท้จริงหรือการมีอยู่โดยการ เติมเลข ‘1” หน้า “0”

ในสภาวะแห่งการมีอยู่สิ่งที่เราเรียกว่าเหตุและผลนั้นไม่มีอิทธิพลโดยตรงหรือเป็นอิสระเราอาจจะต้องใช้คำพูดเช่นนั้นเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการที่ส่วนหนึ่งของการสร้างได้ถูกทำให้เราเข้าใจได้และมีไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เรา แต่นี่ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเรายังขึ้นอยู่กับพระเจ้าและจะต้องไปตอบต่อพระองค์ พระเจ้าไม่ต้องการเหตุและผลที่จะสร้าง แต่เราต่างหากที่ต้องการมันเพื่อเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้น

————————————————–

(1) บุฅอรี, เอี๊ยะอ์ติขอม, 3

(2) ความคิดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องสายโซ่อันไม่สิ้นสุดของผู้ทรงสร้างนี้เป็นข้อโด้แย้งหนึ่งที่นักวิชาการด้านเทววิทยามุสลิมนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงความจำเป็นเรื่อง การเชื่อในพระเจ้า

————————————————-

จากหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศรัทธา

กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

 

 

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

One comment

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks