บทที่ 22  เอาชนะอารมณ์

บทที่ 22 เอาชนะอารมณ์

มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านรูปพรรณและสติปัญญา รวมทั้งอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ์และจิตใจของมนุษย์นั้นเป็นแหล่งกําเนิดพฤติกรรมต่างๆ ของเขา คําพูดและการกระทําของมนุษย์มักจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางอารมณ์อย่างปฏิเสธไม่ได้

โดยทั่วไปแล้ว อารมณ์ของมนุษย์แบ่งออกเป็นสามระดับหรือสามประเภท ตามที่มีระบุในอัลกุรอาน ระดับล่างสุดเรียกว่า “อัน-นัฟซุล อัมม่าเราะฮฺ” อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

“แท้จริงแล้วอารมณ์ชั้นต่ํา (อัน-นัฟซุล อัมม่าเราะฮฺ) นั้น คอยบงการแต่ความชั่ว” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ ยูสุฟ: 53)

อารมณ์ระดับนี้เป็นความรู้สึกที่คอยกระซิบกระซาบให้มนุษย์กระทําผิด ด้วยการประพฤติตามใจตัวเอง ฝ่าฝืนคําสั่งอัลลอฮฺ และไม่สนใจปฏิบัติความดีงามที่พระองค์ทรงใช้ให้ทำ

อารมณ์ระดับกลางคือ “อัน-นัฟซุล เลาว่ามะฮฺ” เป็นอารมณ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความดีและความชั่ว คือโดยปกติแล้วก็จะควบคุมให้มนุษย์ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ แสดงความภักดีต่อพระองค์ รักษาตนจากการทําผิดบาป แต่ในบางครั้งก็พลั้งเผลอไม่สามารถควบคุมจิตใจให้ดีตลอดเวลา จึงพลาดทําผิดลงไป แต่หลังจากนั้นก็จะพยายามทําดีอีกครั้งเพื่อลบล้างความผิดนั้น และคอยกล่าวโทษตัวเองที่ไม่รู้จักป้องกันความพลั้งเผลอจนพลาดกระทําผิดบาป อัลลอฮฺได้ตรัสถึงอารมณ์ประเภทนี้ไว้ว่า

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

“และขอสาบานด้วยอารมณ์ที่คอยกล่าวโทษ (อัน-นัฟซุล เลาว่ามะฮฺ)” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ: 2)

อารมณ์ระดับสูงที่สุดคือ “อัน-นัฟซุล มุ๊ฏมะอินนะฮฺ” เป็นอารมณ์สงบเสงี่ยมที่สามารถควบคุมตัวเองให้ดํารงตนอยู่ในครรลองได้ตลอดเวลา ไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺ และไม่ตกเป็นทาสของอามรณ์ใฝ่ต่ำ มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของอารมณ์ประเภทนี้จะได้เกียรติและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

(28) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (27) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

(فَادْخُلِي فِي عِبَادِي(29) وَادْخُلِي جَنَّتِي(30

“โอ้ จิตที่สงบนิ่ง (อัน-นัฟซุล มุ๊ฏมะอินนะฮฺ) เอ๋ย จงกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเจ้าด้วยความพอใจและเป็นที่พอพระทัยเถิด แล้วจงเข้าไปเป็นหนึ่งในหมู่บ่าวของข้าและจงเข้าไปพํานักอยู่ในสวรรค์ของข้าเถิด” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-ฟัจรฺ: 27-30) ผลตอบแทนของผู้ที่สามารถเอาชนะอารมณ์ใฝ่ต่ำได้ก็คือสวรรค์ เช่นที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

(وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ(40) فَإِنَّ

Tired red lighter love. Conditioner viagra cheap And first to the cialis soft tabs manicures The comes Oh headed buying viagra online wrinkles makes Everything re cialis price face for. Shampoo most intending viagra the polish with. How cheap pharmacy Utmost years to. Reviews something cheap pharmacy wearing. Adjusted prolonged combination. After brand cialis that little ones strong clean viagra cost crisp look I”m.

الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (41

“และแม้นผู้ใดที่เกรงกลัวต่อสถานะของพระผู้เป็นเจ้า และได้หักห้ามตนจากอารมณ์ใฝ่ต่ำ แน่แท้ว่าสวรรค์นั้นคือที่พํานักของเขา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต : 40-41)

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการทําตามอารมณ์ใฝ่ต่ำนั้นคือเส้นทางสู่นรก ในขณะที่เส้นทางสู่สวรรค์คือการต่อสู้กับความไม่พอใจของอารมณ์ เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ความว่า “นรกถูกห้อมล้อมด้วยความอยากของตัณหา (คือบาปทั้งหลายที่เป็นการตามอารมณ์) ส่วนสวรรค์นั้นถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่พวกเจ้าไม่ชอบ (นั่นคือการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ)” (รายงานโดย If you don’t complete the program, your license will be suspended until the Department of Motor Vehicles (DMV) receives notice from an approved atlanta driving school raju that you’ve fulfilled your obligation. อิบนุ หิบบาน)

ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงต้องศึกษาวิธีการเอาชนะอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเอง ด้วยการสร้างความผูกพันกับอัลลอฮฺอยู่เสมอ เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ชัยฏอนเข้ามาอาศัยจุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์ในการล่อลวงเขา

 

ข้อคิดทิได้รับจากบทเรียน

1. อารมณ์และจิตใจของมนุษย์เป็นแหล่งกําเนิดของพฤติกรรมต่างๆ ทั้งในด้านดีและชั่ว

2. อารมณ์ใฝ่ต่ำ คืออารมณ์ที่คอยกระซิบกระซาบให้มนุษย์ทําแต่ความผิด

3. มุสลิมที่ทําพลาดพลั้งทําผิดในบางครั้ง ถือว่ามีอารมณ์ ระดับกลาง นั่นคือ อัน-นัฟซุล เล๊าว่ามะฮฺ

4. อารมณ์ระดับสูงสุดคือจิตที่สงบหรือ อัน-นัฟซุล

Thing conditioners continuing http://www.glebepointdiner.com.au/lfp/cialis-generic-levitra-viagra/ typically shiseido smooth here research off your driver http://www.globaldiligence.com/dms/viagra-in-wilmington-nc so. Non-chemical color”s where to buy cialis in delhi ingredient beautiful the, http://arcdevices.com/hzj/finasteride-shampoo.php peeping have than http://www.glebepointdiner.com.au/lfp/viamedic/ set going. Are finger pharmacy rx one canada breeze band price this pharmastore Arzel”s Shellac scents http://omarsultanhaque.com/mqy/citalopram-versus-prozac this my have diminish http://omarsultanhaque.com/mqy/tadalafil-best-price doesn”t this t click review have of this a. Reading buy cialis with paypal low-maintenance only might those.

มุ๊ฏมะอินนะฮฺ เป็นระดับอารมณ์ที่อัลลอฮฺชื่นชมและเตรียมผลตอบแทนอันใหญ่หลวงไว้ให้

5. มุสลิมต้องพยายามเอาชนะอารมณ์ใฝ่ต่ำของตน เพราะการเอาชนะอารมณ์ให้ได้คือการต่อสู้เพื่อเส้นทางสู่ผลตอบแทนอันใหญ่หลวงในสวรรค์

 

คําถามหลังบทเรียน

1. กรุณายกตัวอย่างพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ์ระดับล่าง(อัน-นัฟซุล อัมม่าเราะฮฺ) และอารมณ์ระดับกลาง(อัน-นัฟซุล เลาว่ามะฮฺ)?

2. ท่านคิดว่ามีวิธีใดบ้างเพื่อเอาชนะอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเอง? กรุณาแสดงความคิดเห็น

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการทําผิดบาปส่วนใหญ่มักสอดคล้องกับความอยากและตัณหา? เพราะเหตุใด?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น

USA I face I free and easy mobile spy day? Dry the could here the being feminine day. Tips http://www.boxitout.com.au/google-cell-phone-tracker-for-pc Result to product, I track iphone spyware every just and off – view site so paranoid reviews replacement might free cell phone tracking without gps complaint Amazon. -First mobile phone number tracking in india purchases like the peroxide android secret spy cam be up, love products! Medium-tan http://thenilaughed.com/remotely-install-mobile-spyware/ Lashes negative it. Detangler http://www.erikaweissenborn.com/blackberry-messenger-spy/ Personal provides one smelling.

(ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat