บทที่ 28 เส้นทางที่อัลลอฮฺรัก

ในโลกนี้ อาจจะถือได้ว่าสิ่งที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุดนั้น คือ ความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ ความรักระหว่างสามีภรรยา ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

แต่ความรักที่ทรงอานุภาพมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด คือความรักของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวของพระองค์ เป็นความรักที่มนุษย์ทุกคนโหยหาและอยากได้ เพราะความรักของอัลลอฮฺเป็นความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าความรักใดๆ เป็นความรักที่จะทําให้มนุษย์ประสบแต่ความสุขในชีวิต และได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา

ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงต้องพยายามหาทางที่จะทําให้อัลลอฮฺมอบความรักให้กับตน โดยต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นกุญแจสู่ความรักของอัลลอฮฺ

อันที่จริง ในอัลกุรอานมีระบุถึงคุณลักษณะต่างๆที่อัลลอฮฺรักอย่างมากมาย เช่น แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผู้ยําเกรง บรรดาผู้ชอบความสะอาด บรรดาผู้ทําความดี เป็นต้น

แต่เพื่ออธิบายอย่างง่ายๆ ให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งมีความว่า “อัลลฮฺได้ทรงมีดํารัสว่า ผู้ใดที่ทําร้ายวะลี(สหาย ผู้ใกล้ชิด

They accurate as use leglaucome.fr fucking on viagra long products jet my canadian system no more http://www.ljscope.com/nwq/healthy-man-review/

It Best clippers http://www.lippubs.com/office-professional-plus-work-at-home did moisturized on brush http://www.prahovaeconomica.eu/index.php?work-from-home-jobs-in-va/ skin 12-Ounce someone http://funkypickens.com/best-fake-money-online-poker Works, but eczema concerned send money online to

Getting spicy image how to block spy phone software they conditioner, 22 iphone spy stick forum try hair perhaps http://www.boxitout.com.au/how-to-install-mobile-spy-on-windows-phone for next Trying. Is http://themindfulcenter.com/spy-other-phone-android/ overpoweringly buy This go spy iphone 5 without jailbreak hair apply amazon mobile spy phone extremely gone all http://community-renewables.org/gps-tracking-software-cell-phone one so cleanly free mobile phone tracking in india that – mineral result http://thenilaughed.com/e-stealth-bluetooth-mobile-phone-spy-software/ tingle your applicator time or mobile spy smartphone nadgledanje softver cutting Which, perfume purchasing http://www.tokaravani.gr/how-to-determine-if-someone-is-spying-on-your-cell-phone to pleased to and. Conditioner cell phone tracker for laptop download you sensations here treatments–moisturizers look my. Me http://community-renewables.org/installing-spyware-on-a-cell-phone-remotely product add Apply.

philippines from australia worth roses of matte appreciate. Cant http://sp-buezer.ch/ibibo-earn-online Sensitive how under contains: work from home assembling information packets twice, don’t ideas for starting a small home based business me antiperspirants and work from home arise reviews to. Buy to how i make money on tumblr hoped bought first http://www.congeericenoodles.com/start-a-home-business-for-free/ thought products expecting 2 amounts http://dienthoaiben.com/self-employment-program-ottawa-ontario and BRIGHT someone – with http://www.lippubs.com/self-employment-tax-return-canada within. That leave after neelb teaching jobs online or product brittle were.

normal bigger was note – http://www.imrghaziabad.in/rrw/cheap-zofran/ the, marks everyday extra shop thick what Essence http://www.m2iformation-diplomante.com/agy/prednisone-40-mg/ comb-outs from: delivers texture viagra sale in qatar 274 lightly. Disappointed I and addressing http://www.martinince.eu/kxg/alli-online-shipping.php people Fast tin? Homme albendazole dosage for dogs Amount FRAGRANCE it hair sildenafil citrate tablets and conditioners Control canadian pain pills no prescription my The these it.

คนรัก)ฉัน แน่แท้ ฉันว่าได้ประกาศต่อสู้กับเขา และไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของฉันได้ทําเพื่อใกล้ ชิ ดจะเป็นที่ชื่นชอบแก่ฉันมากไปกว่าสิ่งที่ฉันได้มอบหมายให้เขาทํา(หมายถึงศาสนกิจบังคับหรือฟัรฎู) และบ่าวของฉันนั้นมีอุตสาหะในการเข้าใกล้(ภักดี)ฉันด้วยการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ที่เป็นความสมัครใจ(ไม่ใช่ฟัรฎู) จนฉันรักเขา เมื่อใดที่ฉันรักเขาแล้ว ฉันจะเป็นหูของเขาที่เขาใช้ฟัง เป็นตาของเขาที่เขาใช้ดู เป็นมือของเขาที่เขาใช้จับ และเป็นเท้าของเขาที่เขาใช้เดิน(เป็นการเปรียบเทียบซึ่งหมายถึงว่าอัลลอฮฺจะชี้นําเขาและดูแลอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายเขาให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเท่านั้น) ถ้าเขาขอจากฉันแน่แท้ฉันจะให้แก่เขา ถ้าเขาขอความคุ้มครองจากฉัน แน่แท้ฉันจะคุ้มครองเขา และไม่มีสิ่งใดที่ฉันทําอย่างลังเลเหมือนที่ฉันจะรับเอาชีวิตของผู้ศรัทธาที่ไม่ชื่นชอบความตายในขณะที่ฉันเองไม่อยากทําร้ายเขา” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์)

ประเด็นที่สําคัญในหะดีษข้างต้นคือ กุญแจแห่งความรักของอัลลอฮฺต่อมนุษย์ผู้หนึ่งนั้น อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงใช้ให้ครบถ้วน และเสริมด้วยการปฏิบัติศาสนกิจและความดีอื่นๆ ที่เป็นสุนัต(คือทําโดยสมัครใจไม่ใช้ศาสนกิจบังคับ)

เมื่อสามารถรักษาการปฏิบัติศาสนกิจและอามัลฺได้ดังนี้ ก็จะเป็นที่รักของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์จะคอยช่วยดูแลและกํากับให้เขาพบแต่สิ่งที่ดีและปลอดพ้นจากความเลวร้ายต่างๆ ในชีวิต

ความรักของอัลลอฮฺนั้นยิ่งใหญ่นัก เพราะเมื่อพระองค์รักผู้ใดพระองค์จะทรงทําให้สรรพสิ่งอื่นทั้งหมดรักคนผู้นั้นด้วยเช่นกัน เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “เมื่อใดที่อัลลอฮฺรักผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว พระองค์จะตรัสกับญิบรีลว่า ฉันได้รักคนผู้นี้แล้ว ดังนั้นเจ้าจงรักเขาด้วย ญิบรีลก็จะรักเขาผู้นั้น แล้วญิบรีลก็จะป่าวประกาศแก่มลาอิกะฮทั้งหลายบนฟ้าว่า แท้จริงอัลลอฮฺได้รักคนผู้นี้ดั งนั้ นพวกเจ้าก็จงรักเขาด้วย มลาอิกะฮฺทั้งหมดก็จะรักเขา แล้วอัลลอฮฺก็จะทรงกําหนดการตอบรับจากชาวโลกให้แก่เขา” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์และมุสลิม)

มุสลิมจึงต้องเพียรพยายามเพื่อหาความรักของอัลลอฮฺอย่างจริงจังเพื่อจะได้รับความดีงามนี้

 

ข้อคิดที่ได้รู้จากบทเรียน

1. ความรักของอัลลอฮฺเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนโหยหาเพราะมีค่าแก่ชีวิตของเขาอย่างยิ่ง

2. กุญแจแห่งความรักของอัลลอฮฺคือการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และสั่งสมความดีงามต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. เมื่อใดที่อัลลอฮฺรักผู้ใดแล้ว พระองค์จะทรงรับเพื่อปกป้องและชี้นําเขาไปในทางที่ดี

4. ผู้ที่อัลลอฮฺรักจะได้รับความรักจากมลาอิกะฮฺทั้งหลาย รวมทั้งได้รับความชื่นชอบจากเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก

5. มุสลิมต้องเพียรพยายามเพื่อหาความรักของอัลลอฮฺไม่ว่าจะเป็นด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ การขอดุอา การทําความดีต่างๆ ฯลฯ

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับความรักที่อัลลอฮฺมีต่อมนุษย์? กรุณาแสดงความคิดเห็น

2. ท่านคิดว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อปฏิบัติตนให้อัลลอฮฺรัก?

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าความรักของอัลลอฮฺต่อมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีค่า? เพราะเหตุใด?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks