เทพเจ้า ( god ) พระเจ้า ( God ) และ อัลลอฮฺ ( Allah ) ต่างกันอย่างไร ???

ในภาษาอาหรับคำว่า “อิลาฮฺ” เป็นคำที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  god ทั้งสองคำนี้ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งหรือบุคคลที่ถูกสักการบูชา ภาษาเปอร์เซียใช้คำว่า “คุดา” ส่วนภาษาละตินใช้คำว่า  “เดอุส” ( dues ) และภาษาตุรกีใช้คำว่า “ตันรี” ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

ในภาษาอังกฤษ พระเจ้าที่เขียนขี้นต้นด้วยตัวใหญ่ ( God ) ก็ยังไม่ใช่คำที่มีความหมายเท่ากับคำว่า “อัลลอฮฺ” ถึงแม้เราจะใช้มันเพราะเหตุผลทางด้านการปฏิบัติตลอดหนังสือเล่มนี้ แต่มันใกล้เคียงกับแนวความคิดอิสลามในเรื่อง  “อิลาฮฺ”  มากกว่า อัลลอฮเป็นนามเฉพาะของพระเจ้าและประกอบไปด้วยพระนามอันสวยงาม ( อัสมาอ์ อัล – ฮุสนา ) ทั้งหมดของพระองค์ เมื่อคำว่า “อัลลอฮฺ” ถูกกล่าว เราก็นึกถึงความเป็นหนึ่ง ความเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด ความเป็นผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงเป็นเจ้าของ ผู้ทรงอภิบาล ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงกว้างขวางซึ่งเป็นพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในการสร้างสรรค์ คำนี้ยังอ้างถึงความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์ของพระองค์ เช่นเดียวกับการที่ไม่มีข้อบกพร่องหรือการมีหุ้นส่วน คำว่า  “พระเจ้า”  ที่ใช้โดยผู้ที่ไม่ใช้มุสลิมนั้นก็มีแนวความคิดและความหมายหลายอย่างที่มุสลิมไม่สามารถยอมรับได้

เนื่องจากอัลลอฮฺเป็นนามเฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว  เราจึงกล่าวว่า “ลาอิลาฮะ อิลลา อัลลอฮฺ”  ( ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกไปจากอัลลอฮฺ )  แทนที่จะกล่าวว่า “ลาอัลลอฮฺ อิลลา อัลลอฮฺ” ดังนั้นโดยการกล่าวว่า  “ลาอิลาฮะ อิลลา อัลลอฮฺ”  เราจึงปฏิเสธสิ่งไม่ใช่พระเจ้าทั้งหมด และหลังจากนั้นก็ยังยันถึงผู้หนึ่งซึ่งรู้กันในนามว่า  “อัลลอฮฺ”  พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  อัลลอฮฺเท่านั้นคืออัลลอฮฺ และพระองค์เท่านั้นที่ควรค่าแก่การได้รับการเคารพสักการะ

 

จากหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศรัทธา
กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

One comment

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • เรื่องชื่อมันแตกต่างกันมากมายดังนั้นควรใช้ให้ถูก