เทพเจ้า ( god ) พระเจ้า ( God ) และ อัลลอฮฺ ( Allah ) ต่างกันอย่างไร ???

เทพเจ้า ( god ) พระเจ้า ( God ) และ อัลลอฮฺ ( Allah ) ต่างกันอย่างไร ???

ในภาษาอาหรับคำว่า “อิลาฮฺ” เป็นคำที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  god ทั้งสองคำนี้ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งหรือบุคคลที่ถูกสักการบูชา ภาษาเปอร์เซียใช้คำว่า “คุดา” ส่วนภาษาละตินใช้คำว่า  “เดอุส” ( dues ) และภาษาตุรกีใช้คำว่า “ตันรี” ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

ในภาษาอังกฤษ พระเจ้าที่เขียนขี้นต้นด้วยตัวใหญ่ ( God ) ก็ยังไม่ใช่คำที่มีความหมายเท่ากับคำว่า “อัลลอฮฺ” ถึงแม้เราจะใช้มันเพราะเหตุผลทางด้านการปฏิบัติตลอดหนังสือเล่มนี้ แต่มันใกล้เคียงกับแนวความคิดอิสลามในเรื่อง  “อิลาฮฺ”  มากกว่า อัลลอฮเป็นนามเฉพาะของพระเจ้าและประกอบไปด้วยพระนามอันสวยงาม ( อัสมาอ์ อัล – ฮุสนา ) ทั้งหมดของพระองค์ เมื่อคำว่า “อัลลอฮฺ” ถูกกล่าว เราก็นึกถึงความเป็นหนึ่ง ความเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด ความเป็นผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงเป็นเจ้าของ ผู้ทรงอภิบาล ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงกว้างขวางซึ่งเป็นพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในการสร้างสรรค์ คำนี้ยังอ้างถึงความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์ของพระองค์ เช่นเดียวกับการที่ไม่มีข้อบกพร่องหรือการมีหุ้นส่วน คำว่า  “พระเจ้า”  ที่ใช้โดยผู้ที่ไม่ใช้มุสลิมนั้นก็มีแนวความคิดและความหมายหลายอย่างที่มุสลิมไม่สามารถยอมรับได้

เนื่องจากอัลลอฮฺเป็นนามเฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว  เราจึงกล่าวว่า “ลาอิลาฮะ อิลลา อัลลอฮฺ”  ( ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกไปจากอัลลอฮฺ )  แทนที่จะกล่าวว่า “ลาอัลลอฮฺ อิลลา อัลลอฮฺ” ดังนั้นโดยการกล่าวว่า  “ลาอิลาฮะ อิลลา อัลลอฮฺ”  เราจึงปฏิเสธสิ่งไม่ใช่พระเจ้าทั้งหมด และหลังจากนั้นก็ยังยันถึงผู้หนึ่งซึ่งรู้กันในนามว่า  “อัลลอฮฺ”  พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  อัลลอฮฺเท่านั้นคืออัลลอฮฺ และพระองค์เท่านั้นที่ควรค่าแก่การได้รับการเคารพสักการะ

 

จากหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศรัทธา
กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

One comment

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • เรื่องชื่อมันแตกต่างกันมากมายดังนั้นควรใช้ให้ถูก

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat