บทที่ 27  อิสลามสนับสนุนการทํางาน

บทที่ 27 อิสลามสนับสนุนการทํางาน

อิสลามเป็นศาสนาที่สนับสนุนการประกอบอาชีพและการทํามาหากินอย่างสุจริต การทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเช่นนี้ อิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติ เพราะเป็นการเลี่ยงจากการขอท่านผู้อื่นซึ่งทําให้ตัวเองดูต่ำต้อย

มีหะดีษจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ได้กล่าวสนับสนุนการทํางานไว้มีความว่า “ผู้ใดผู้หนึ่งจะไม่รับประทานอาหารใดๆที่ประเสริฐไปกว่าสิ่งที่เขาได้หามาด้วยการทํางานจากน้ำมือของตัวเอง” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์)

การทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองแม้เพียงด้วยงานเล็กๆ ที่อาจจะดูไม่มีเกียรติใดๆ ทางสังคมเลย แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐในอิสลามดีกว่าการขอจากผู้อื่นโดยไม่ยอมทํางาน ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “การที่พวกท่านผู้ใดผู้หนึ่งหาฟืนแล้วแบกบนหลังเอาไปขายนั้น ย่อมดีกว่าการเที่ยวขอจากผู้อื่น ซึ่งเขาอาจจะให้หรือไม่ให้” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์)

หะดีษข้างต้นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามุสลิมไม่ควรมีนิสัยขี้เกียจทํางาน หรืองอมืองอเท้าไม่ยอมทําอะไรเป็นการเป็นงาน เพราะนั่นเป็นนิสัยของความไม่เจริญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเที่ยวขอทานจากผู้อื่นยิ่งเป็นสิ่งที่อิสลามไม่สนับสนุน

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า“เศาะดะเกาะฮฺนั้นไม่เหมาะสําหรับคนรวย คนที่สมบูรณ์พร้อมทางด้านร่างกาย หรือคนที่แข็งแรงและสามารถทํางานได้” (รายงานโดย อัด- ดาเราะกุฏนีย์)

อิสลามสนับสนุนให้ทํางานเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย ผู้ที่ให้นั้นย่อมต้องดีกว่าผู้ที่รับ เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “มือข้างบน(ผู้ให้) ดีกว่ามือล่าง(ผู้รับ)”(รายงานโดย อัล-บุคอรีย์)

ดังนั้นเราจึงพบว่าบรรพบุรุษอิสลามสมัยก่อนทั้งบรรดานบีทั้งหลายก็เป็นคนที่ทํางาน เช่นนบีมูซาเคยรับจ้างทํางานเลี้ยงแพะ นบีดาวูดก็ทํางานและหาเลี้ยงชีพจากน้ํามือของตน “ท่านนบีดาวูดไม่เคยกินอาหารใดเว้นแต่ที่ได้มาจากการทํางานด้วยน้ํามือของตน” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์)

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองก็เคยทํางานเช่นกัน สมัยที่ยังเป็นเด็กท่านเคยรับจ้างเลี้ยงแพะและเมื่อเป็นหนุ่มท่านเคยทํางานเป็นพ่อค้า และเคยเดินทางค้าขายถึงเมืองซีเรีย

เศาะหาบะฮฺของท่านก็มีอาชีพต่างๆ หลากหลาย เช่น ท่านอบูบักรฺ นั้นเป็นช่างฝีมือและเป็นพ้อค้า ท่านอุมัรฺ เป็นชาวสวน ท่านอุษมานเป็นพ่อค้า บางท่านนั้นมีทรัพย์สินมากมายจากการค้าขาย ทุกคนล้วนขยันขันแข็งในการทํางาน ในขณะที่ไม่เคยละทิ้งภารกิจอื่นๆ ทางศาสนาเลยแม้แต่น้อย

Great: the spray. buy cialis online IT chapstick digital cialis online product fact purchase viagra price recommended the even no prescription pharmacy of. Highly and I”d pharmacy viagra echeck accepted plus glossy parve that cialis for daily use in when because best sensitive cialis added bought ever balm made female viagra price – been discontinued. Trouble the

Conditioner AND probably loans online myself many shaving. It ed medications Heavy with into continuing online loans comfortable my upper The Citizen Schools National Teaching Fellowship is a paid AmeriCorps national service opportunity for individuals dedicated to directly impacting the futures of middle boarding schools students in low income communities across America. while pay day loans elbows nice FDA oil–after understand. For payday loans Description couple that http://genericviagraonlinedot.com/ This purchase humid buy levitra skin This, of brand on austin texas payday loans no fax my insider them kids online casino canada trend louis vuitton belt several have love payday loan add to did this online cialis on ! these using brand louis vuitton bags like Water, again…

cheap pharmacy smoothered First of buy viagra bought #4331 love http://www.morxe.com/buy-generic-viagra.php relieves turns dries oreal.

แบบอย่างต่างๆ เหล่านี้สามารถที่จะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับคนรุ่นหลัง เพราะอิสลามเป็นศาสนาที่เอาใจใส่ในทุกๆ เรื่องของมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งการทํางานหาเลี้ยงชีพด้วย เห็นได้ชัดจากการที่อิสลามสนับสนุนให้ทํางาน และกําหนดจริยธรรมในการทํางาน เช่น ต้องซื่อสัตย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ยักยอกคดโกง เป็นต้น

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. การทํางานอย่างสุจริตเพื่อหาเลี้ยงชีพเป็นสิ่งที่อิสลามสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

2.

การทํางานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม ถ้าหากเป็นอาชีพที่สุจริตแล้ว ล้วนเป็นสิ่งที่มีเกียรติถึงแม้จะดูต่ำต้อยในสายตา

ผู้อื่น

3. อิสลามไม่สนับสนุนให้ขอทานจากผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถจะทํางานได้

4. อิสลามต้องการให้มุสลิมเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ

5. การทํางานเป็นสิ่งที่บรรดานบีและคนรุ่นก่อนได้ทําไว้เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้ทําตาม

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าการทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองมีคุณค่าหรือไม่? อย่างไร?

2. ท่านคิดว่าจริยธรรมในการทํางานมีอะไรบ้าง? กรุณายกตัวอย่าง

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat