อัลลอฮฺ เป็น ชื่อส่วนเฉพาะของพระเจ้า ในศาสนาทั้งหมด

โดย Magdy Abdalshafy

แปลโดย Nutt Chan Al Haqq

นักมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ ได้กล่าวเท็จว่าชาวมุสลิม นมัสการพระเจ้าอื่นที่แตกต่างจากพระเจ้าในอัลกุรอ่าน พวกเขาได้อ้างว่า ” อัลลอฮฺ “ในภาษาอาหรับนั้นเทียบเท่ากับคำว่าพระเจ้าซึ่งเป็นรูปปั้นหรือเทวรูปอื่นๆ
จากบทความสั้น ๆ นี้เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าในภาษาอาหรับ คำว่า”อัลลอฮฺ ” ไม่ได้เป็นตามที่มีการอ้าง
เพราะชาวยิวอาหรับ ใช้คำว่า อัลลอฮฺ ในช่วงเวลาของศาสดาของพวกเขา และยังใช้ คำว่า ” อับดุลลอฮฺ ” ซึ่งหมายถึง คนรับใช้ของพระเจ้า มาเป็นชื่อที่เหมาะสม มีบันทึกว่าหัวหน้านักบวชของชาวยิวในช่วงเวลาของท่านศาสดาของพวกเขา (พระเยซู) มีชื่อว่า ” อับดุล อัลลอฮฺ ” ด้วย

1 – ถ้าหากท่านนบีมูฮัมหมัดได้เรียกร้องไปสู่การกราบไหว้เทวรูปหรือพระเจ้าอื่น เช่น ” พระเจ้าดวงจันทร์” แล้วทำไมพวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำการต่อสู้กับท่านมานานถึงยี่สิบสามปี และทำไมผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวได้ปฏิบัติตามท่าน
2 – เชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูใช้ คำว่า ” อัลลอฮฺ “ในภาษาของเขา (ภาษาอราเมอิก)
3 – คำว่า ” อัลลอฮฺ “ถูกนำมาใช้ ในคัมภีร์ไบเบิลภาษาอาหรับและไม่มีการเอ่ยถึงคำอื่นใดที่เหมาะสมของกล่าวชื่อของพระเจ้า แม้ในละหมาดของพวกเขา พวกเขาจะกล่าวคำว่า ” อัลลอฮฺ ” เพราะพวกเขารู้ ดีว่า คำว่า ” อัลลอฮฺ “เป็นคำที่สมควรถูกนำมาใช้ในสถานที่ของพระเจ้า
4 – อิสลามปฏิเสธการบูชาต่อดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกบูชามากที่สุด; ดังในอันกุรอ่าน ได้กล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
” ในบรรดาสัญญาณของอัลลอฮฺจะมี กลางวันและกลางคืน ดวงอาทิตย์และ ดวงจันทร์ ไม่เป็นการสมควรแก่สูเจ้าที่จะบูชาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แต่สูเจ้าต้องศรัทธาต่อพระเจ้า ผู้ทรงสร้างมัน ถ้าเป็นพระองค์ทรงมีความประสงค์ (อัลกุรอ่าน 41 : 37) ”
5 -พระคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่า คำว่า ” อัลลอฮฺ “ถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาของพระเยซู ในภาษาอราเมอิก เช่น “สำหรับคนได้รับการเปิดจิตเปิดใจจุดเริ่มต้น ก็ได้เป็นศรัทธาก่อนที่จะได้รับการลงโทษ บรรดาคนชั่วที่บิดเบือน และปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้า (Alaha) และ พระองค์คือผู้พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น”  (Alaha and Maran Yeshua Mshikha)

จากลิ้ง http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php/fakes-about-islam/488-allah-is-the-personal-name-of-god-in-all-religions.html

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

6 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks