อัลลอฮฺ เป็น ชื่อส่วนเฉพาะของพระเจ้า ในศาสนาทั้งหมด

อัลลอฮฺ เป็น ชื่อส่วนเฉพาะของพระเจ้า ในศาสนาทั้งหมด

โดย Magdy Abdalshafy

แปลโดย Nutt Chan Al Haqq

นักมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ ได้กล่าวเท็จว่าชาวมุสลิม นมัสการพระเจ้าอื่นที่แตกต่างจากพระเจ้าในอัลกุรอ่าน พวกเขาได้อ้างว่า ” อัลลอฮฺ “ในภาษาอาหรับนั้นเทียบเท่ากับคำว่าพระเจ้าซึ่งเป็นรูปปั้นหรือเทวรูปอื่นๆ
จากบทความสั้น ๆ นี้เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าในภาษาอาหรับ คำว่า”อัลลอฮฺ ” ไม่ได้เป็นตามที่มีการอ้าง
เพราะชาวยิวอาหรับ ใช้คำว่า อัลลอฮฺ ในช่วงเวลาของศาสดาของพวกเขา และยังใช้ คำว่า ” อับดุลลอฮฺ ” ซึ่งหมายถึง คนรับใช้ของพระเจ้า มาเป็นชื่อที่เหมาะสม มีบันทึกว่าหัวหน้านักบวชของชาวยิวในช่วงเวลาของท่านศาสดาของพวกเขา (พระเยซู) มีชื่อว่า ” อับดุล อัลลอฮฺ ” ด้วย

1 – ถ้าหากท่านนบีมูฮัมหมัดได้เรียกร้องไปสู่การกราบไหว้เทวรูปหรือพระเจ้าอื่น เช่น ” พระเจ้าดวงจันทร์” แล้วทำไมพวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำการต่อสู้กับท่านมานานถึงยี่สิบสามปี และทำไมผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวได้ปฏิบัติตามท่าน
2 – เชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูใช้ คำว่า ” อัลลอฮฺ “ในภาษาของเขา (ภาษาอราเมอิก)
3 – คำว่า ” อัลลอฮฺ “ถูกนำมาใช้ ในคัมภีร์ไบเบิลภาษาอาหรับและไม่มีการเอ่ยถึงคำอื่นใดที่เหมาะสมของกล่าวชื่อของพระเจ้า แม้ในละหมาดของพวกเขา พวกเขาจะกล่าวคำว่า ” อัลลอฮฺ ” เพราะพวกเขารู้ ดีว่า คำว่า ” อัลลอฮฺ “เป็นคำที่สมควรถูกนำมาใช้ในสถานที่ของพระเจ้า
4 – อิสลามปฏิเสธการบูชาต่อดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกบูชามากที่สุด; ดังในอันกุรอ่าน ได้กล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
” ในบรรดาสัญญาณของอัลลอฮฺจะมี กลางวันและกลางคืน ดวงอาทิตย์และ ดวงจันทร์ ไม่เป็นการสมควรแก่สูเจ้าที่จะบูชาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แต่สูเจ้าต้องศรัทธาต่อพระเจ้า ผู้ทรงสร้างมัน ถ้าเป็นพระองค์ทรงมีความประสงค์ (อัลกุรอ่าน 41 : 37) ”
5 -พระคัมภีร์ไบเบิลแสดงให้เห็นว่า คำว่า ” อัลลอฮฺ “ถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาของพระเยซู ในภาษาอราเมอิก เช่น “สำหรับคนได้รับการเปิดจิตเปิดใจจุดเริ่มต้น ก็ได้เป็นศรัทธาก่อนที่จะได้รับการลงโทษ บรรดาคนชั่วที่บิดเบือน และปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้า (Alaha) และ พระองค์คือผู้พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น”  (Alaha and Maran Yeshua Mshikha)

จากลิ้ง http://www.quran-m.com/firas/en1/index.php/fakes-about-islam/488-allah-is-the-personal-name-of-god-in-all-religions.html

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

6 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat