อัสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮฺ วะบะรอกาตุฮฺ (คำอ่าน )
ขอความสันติ ความเมตตาปราณี จงประสบแด่ท่าน (คำแปล)

การเข้ารับอิสลามให้ปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม ด้วยการกล่าวชะฮาดะฮฺ  โดยกล่าวว่า
” อัชฮะดุ อันลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ
วะอัชฮะดุอันนะ มุฮัมมะดัรฺ เราะซูลุลลอฮฺ”

หรือคลิกโหลดที่นี่

http://www.islamcare.net/download/shahadah.wma

ความว่า “ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่พระเจ้าอื่นใด (ที่ต้องเคารพภักดี) นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น และฉันขอปฏิญาณตนว่ามูฮัมมัดคือศาสนาทูตของพระองค์”

คลิกที่นี่ เพื่อรับฟังเสียงตัวอย่าง

การกล่าวปฏิญาณตนนี้ ไม่จำเป็นต้องมีพยานสองคน แค่กล่าวชะฮาดะฮฺ ก็เป็นมุสลิมแล้ว เพียงแต่ว่า หากมีก็จะดีเพราะเขาจะได้รับทราบ
เพื่อ จะได้มีพยานยืนยันการเข้ารับอิสลามของตนเอง และผู้เป็นพยานจะได้แนะนำการออกเสียงได้ถูกต้อง และช่วยตักเตือนกันในเรื่องการดำเนินชีวิตในระบบอิสลาม  โดยไม่จำเป็นต้องไปเข้ารับที่ใด กล่าวเองที่บ้านคนเดียวก็ได้

เมื่อ เข้ารับอิสลามแล้ว  บาปทั้งหมดที่ผ่านมา จะได้รับการอภัยโทษ และจะเริ่มต้นคิดบัญชี บาปและผลบุญใหม่ ตั้งแต่เข้ารับอิสลามเป็นต้นไป

2. เมื่อกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามแล้ว ส่งเสริมให้อาบน้ำซัุนนะฮฺ อาบน้ำชำระร่างกายเนื่องในการเข้ารับอิสลามโดยมีขั้นตอนดังนี้  
(การอาบน้ำซุนนะฮฺนี้ทำหรือไม่ทำก็ได้ ถ้าทำก็จะดียิ่ง)

1. ต้องมีน้ำที่สะอาด
2. การตั้งเจตนา “ข้าพอาบน้ำชำระล้างร่างกายเนื่องในการเข้ารับอิสลามเพื่ออัลลอฮฺ”
3. การกล่าว “บิสมิลลาฮฺ”
4. การล้างมือทั้งสอง 3  ครั้ง (เริ่มจากขวาก่อน)
5. การบ้วนปาก พร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูก(เพื่อล้างภายในรูจมูก) แล้วสั่งออก   3  ครั้ง
6. การล้างใบหน้าให้ทั่ว    3  ครั้ง
7. การล้างมือทั้งสองของเขาจนถึงข้อศอก 3 ครั้ง
8. เช็ดศีรษะโดยลูบศีรษะจากด้านหน้าไปด้านหลังแล้วย้อนกลับมาด้านหน้าอีกครั้ง หนึ่ง  จากนั้นเช็ดหูด้านนอกด้วยนิ้วหัวแม่มือและเช็ดใบหูในด้านนิ้วชี้  ทำ 1 ครั้ง
9. อาบน้ำให้ทั่วร่างกายตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าจนแน่ใจว่าทุกส่วนของร่างกายได้รับการชำระล้างหมดจรดแล้ว
10 . ล้างเท้าทั้งสองจนถึงตาตุ่ม 3 ครั้ง และถูซอกนิ้วเท้าด้วยน้ำให้ทั่ว (โดยเริ่มจากขวาก่อน)

3. หากเป็นเพศชาย ก็ต้องให้เขาไปทำคิตาน (เข้าสุนัต)หมายถึงการขลิบหนังส่วนปลายที่หุ้มอวัยวะเพศ
(หากมีใครบอกให้สตรีไปทำนั้น ไม่ต้องทำค่ะ ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับผู้เข้ารับอิสลามแต่อย่างใด)

4. ตั้งชื่อมุสลิม จะให้ใครตั้งก็ได้ หรือจะตั้งเองก็ได้ จากที่นี่  เว็บชื่ออาหรับพร้อมความหมาย

5. ให้ศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามต่างๆ ไม่ว่าจะข้อใช้ และข้อห้าม เพราะเมื่อเข้ารับอิสลามการงานทุกอย่าง จะเริ่มถูกบันทึกโดยเฉพาะการละหมาด ดังนั้น หากเป็นไปได้ให้ศึกษาอิบาดะฮฺหลักๆเสียก่อน คลิปไฟล์สอนการละหมาด

6. ศึกษาการอ่านกุรอาน ภาษาหรับ เพื่อใช้อ่านในละหมาด และใช้เป็นทางนำของชีวิต มีสอนมากมาย หรือจะติดต่อไปที่เหล่าที่ได้ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) แนะนำที่เรียนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับสำหรับผู้สนใจ

โครงสร้างและระบอบชีวิตในอิสลาม
1. หลักศรัทธา  มี 6 ประการดังนี้
1.   ศรัทธาในอัลลอฮ์
2.   ศรัทธาในมลาอิกะฮ์ (ทูตสวรรค์ของอัลลอฮ์)
3.   ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์
4.   ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
5.   ศรัทธาในกฏกำหนดสภาวะการณ์ของพระเจ้า
6.   การยืนยันความศรัทธา

2. การยืนยันความศรัทธา มี 5 ประการดังนี้
1.   การกล่าวปฏิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์”
2.   การละหมาดวันละ 5 เวลา
3.   การถือศีลอด
4.   การจ่ายซะกาต
5.   การทำฮัจญ์

3. จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
1.   มารยาทต่าง ๆ เช่น การทักทาย การแต่งกาย ฯลฯ
2.   ครอบครัว เช่น หน้าที่สมาชิกครอบครัว การแต่งงาน การหย่า การจัดการมรดก ฯลฯ
3.   เศรษฐกิจ การทำสัญญา จริยธรรมทางธุรกิจ ฯลฯ
4.   การเมืองการปกครอง ความยุติธรรม การปฏิบัติตนต่อคนภายในการปกครอง
5.   สังคม เช่น การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ฯลฯ
6.   การสงครามและสันติภาพ
7.   จริยธรรม เช่น การให้ความรัก ความเมตตา การอดทน การให้อภัย ความเสียสละ ความสามัคคี ฯลฯ

(โครงสร้างและระบอบชีวิตในอิสลาม ที่มา จาก มูลนิธิสันติชน)

ส่วนเรื่องการแต่งกายสำหรับสตรีมุสลิม
ให้ แต่งกายปกปิดเอารัต เปิดได้เฉพาะใบหน้าและฝ่ามือ หรือจะปิดหน้าก็ได้ อินชาอัลลอฮฺ(หากพระองค์ทรงประสงค์) จะเอาเรื่องเปิดหน้าปิดหน้ามาลงอีกที ฮิญาบต้องยาวลงมาปิดช่วงอก
ไม่ใส่ชุดรัดรูป ชุดบางๆ กางเกงเอาต่ำรัดๆ หรือคลุมฮิญาบแต่เสื้อแขนสั้น ออกมานอกบ้าน หรือในสถานที่มีชายที่ไม่ใช่มะรอมฮฺปะปนอยู่
ส่วนสีดำนั้น เป็นสีที่สุภาพเรียบร้อยไม่มีลวดลายสีสันสะดุดตา (สีดำสีทึบป้องกันการดูดรังสีUV เป็นอย่างดีจากรายงานทางการแพทย์)
ไม่ ผ่ากระโปรงเพื่อความสะดวกในการเดิน ให้ใช้กระโปรงที่ไม่แคบแทน(เช่นกระโปรงที่มีจีบ) เพราะกระโปรงที่ผ่านั้นจะเปิดเผยเอารัต คือโชว์ช่วงขาได้

ผู้ กล่าวปฏิญาณต้องพยายามฝึกฝนเพื่อใช้ชีวิตและปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ โดยอาศัยแบบอย่างของท่านศาสนทูต เพราะท่านเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์พึงปฏิบัติตาม
พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสความว่า “แท้จริง เจ้า(มุหัมมัด)ดำเนินอยู่บนจริยธรรมอันยิ่งใหญ่” (อัลกุรอาน 68:4)

พระองค์อัลลอฮฺ ซุบบะฮานุฮูวะตะอาลา ยังได้ตรัสอีกโดยมีความว่า “แน่นอน ในศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้านั้นมีย่อมแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้ว สำหรับผู้ที่หวัง(จะพบ)พระผู้เป็นเจ้าและวันปรโลกและรำลึกถึงพระองค์อย่าง มากมาย” (อัลกุรอาน 33:21)

ขอพระองค์ประทานสิ่งดีงาม กับพี่น้องทุึกท่าน

วัสลามมุอะลัยกุม

จากเว็บ http://www.annisaa.com/forum/index.php?topic=567.0

 

 

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks