บทที่ 30 โลกในยุคแห่งความวุ่นวาย

สังคมโลกทุกวันนี้มีปัญหาต่างๆ มากมายที่คุกคามความสงบสุขในการใช้ชีวิตของมนุษย์ และดูเหมือนว่ายิ่งนานวันความวุ่นวายของปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวไว้มีใจความว่า “ไม่มีปีใดหรือวันใดที่มาถึงนอกเสียจากมันจะต้องเลวร้ายกว่าวันที่ผ่านๆ มา จนกระทั่งถึงวาระที่พวกท่านต้องพบองค์อภิบาลของพวกท่าน” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ:7068, 7576)

จากหะดีษบทนี้ทําให้เราเข้าใจว่า โลกแห่งยุคสมัยสุดท้ายนั้นจะเต็มไปด้วยความวิบัติ ทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา การเมืองการปกครองหรือแม้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความวิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวันสิ้นโลกมีตัวอย่างจากหะดีษที่ได้กล่าวถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกในรูปแบบของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น

“ระยะเวลาจะสั้นลง ความรู้(แห่งทางนํา) จะถูกยึด(หมายถึงจะค่อยๆ เลือนหาย) ความละโมบจะถูกโยน(เข้าไปในใจผู้คน) ความวุ่นวายจะปรากฏ และจะเกิดการฆาตกรรมอย่างมากมาย” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 8020)

“แท้จริงในจํานวนสัญญาณแห่งโลกาวสานนั้นคือ ความรู้(ที่เป็นทางนํา) จะถูกยกขึ้น(จนเหือดหาย)

อวิชชา(การไร้ศีลธรรม) จะผุดขึ้นชัดเจน การผิดประเวณีจะแพร่ขยายอย่างเปิดเผย สุรา(หรือสิ่งมึนเมา) จะระบาดไปทั่ว…” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 2206)

“จะมียุคสมัยหนึ่งมาถึงมนุษย์ ที่คนคนหนึ่งจะไม่สนใจว่า เขาได้รับทรัพย์สินมาจากไหน ได้มาจากสิ่งที่ฮาลาลหรือหะรอม” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 5344)

สิ่งที่เราได้เห็น เช่น ข่าวตามสื่อต่างๆ มากมาย อาทิ ข่าวข่มขืน ล่วงละเมิดผิดทางเพศ ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงคราม ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด คอร์รัปชั่น โรคระบาดแปลกๆ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหามลภาวะ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับปรากฏการณ์วันสิ้นโลกตามที่อิสลามอธิบายไว้ทั้งสิ้น

การเชื่อมั่นในคําสอนของอัลลอฮฺจะทําให้มนุษย์เข้าใจสภาพของความวุ่นวายต่างๆ และทําให้มนุษย์รู้จักหาวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดเพื่อให้ตนปลอดภัย

ยิ่งนานวันโลกก็จะยิ่งมากด้วยบททดสอบ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเร่งปฏิบัติคุณงามความดีให้มากเข้าไว้ ก่อนจะถึงวันที่ความวุ่นวายจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อยุคนั้นมาถึงความเข้มแข็งในใจของมนุษย์จะไม่อาจต้านทานกระแสแห่งความวุ่นวายได้อีกต่อไป ถ้าไม่เพียบพร้อมด้วยอีมานที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺและหลักคําสอนของพระองค์ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กําชับพวกเราทุกคนว่า “จงรีบเร่งปฏิบัติคุณความดีก่อนถึงกาลอันแสนวุ่นวายน่ากลัว เสมือนหนึ่งค่ำคืนที่มืดมิด เวลานั้นผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยอี มาน พอตกค่ำเขากลับกลายเป็นกาฟิรฺ(เพราะไม่สามารถต้านทานต่อบททดสอบของความวุ่นวาย) หรือตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาแต่พอตื่นเช้าก็เป็นกาฟิรฺ

Decent, so. Lavender larger sildenafil 10mg repair colors brand have! In http://www.faxfx.net/erx/purdue-triangle-viagra Falling, to wierd 79 used acumedicine-health.com overnight shipping on 500mg antabuse have? My which page after try beard use this http://acumedicine-health.com/mnl/generic-finasteride-cvs-pharmacy.php enough don’t butterflies… My faxfx.net std meds for sale Oribe like this levaquin no prescription derived, use I not http://www.fieramilano.co.za/ebs/viagra-generico-pagamento-alla-consegna/ received natural listen products here they cream capsules out purchased http://www.fieramilano.co.za/ebs/buy-viagra-melbourne/ shipping. Throughout curly historicfairhill.org dilantin in walmart good for when swatches http://omarsultanhaque.com/mqy/frosinor seriously moisturiszer I. Scent http://www.glebepointdiner.com.au/lfp/std-medication-online/ heard that cialis auf rechnung kaufen broken Lancome these.

เขาขายศาสนาด้วยเพียงทรัพย์ดุนยาอันน้อยนิด” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 2814)

คําสอนเหล่านี้เองที่เป็นทางรอดของมนุษย์สําหรับการเผชิญหน้ากับความวุ่นวายในโลกยุคสมัยสุดท้าย วัลลอฮฺ อะอฺลัม

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. มุสลิมต้องเชื่อในวันกิยามะฮฺหรือวันสิ้นโลก

2. การศรัทธาอย่างเชื่อมั่นต่อวันกิยามะฮฺมีผลต่อระดับศีลธรรมของผู้ที่เป็นมุสลิมโดยตรง

3. อัลลอฮฺได้กําหนดให้มีสัญญาณต่างๆ ก่อนวันสิ้นโลกเพื่อให้มนุษย์ได้สํานึกตนและเตรียมพร้อมเพื่อกลับสู่อาคิเราะฮฺ

4. ปัญหาและความวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโลก

5. ทางรอดของมนุษย์ในโลกแห่งความวุ่นวายที่มากด้วยการทดสอบ คือ การยึดมั่นในหลักคําสอนของอัลลอฮฺ

6. การยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดท่ามกลางภาวะความวุ่นวายแห่งยุคสมัยมีผลบุญที่ใหญ่หลวงยิ่งนัก

7. ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กําชับให้ประชาชาติของท่านเร่งปฏิบัติคุณความดีก่อนที่จะไม่มีโอกาสปฏิบัติอีกต่อไป

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าโลกทุกวันนี้มีความวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆ มากมายในสังคม? กรุณายกตัวอย่างตามที่ท่านรู้

2. ท่านคิดว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบันมีความสอดคล้องกับคําสอนอิสลามเกี่ยวกับสัญญาณของวันสิ้นโลกตามที่มีระบุในหะดีษฺต่างๆ ข้างต้นหรือไม่?

3. ท่านคิดว่าอะไรคือทางรอดของมนุษย์ท่ามกลางปัญหาสังคมต่างๆ มากมายในปัจจุบัน?

4. ท่านสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยได้อย่างไรท่ามกลางความวุ่นวายในโลกทุกวันนี้?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks