บทที่ 30  โลกในยุคแห่งความวุ่นวาย

บทที่ 30 โลกในยุคแห่งความวุ่นวาย

สังคมโลกทุกวันนี้มีปัญหาต่างๆ มากมายที่คุกคามความสงบสุขในการใช้ชีวิตของมนุษย์ และดูเหมือนว่ายิ่งนานวันความวุ่นวายของปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวไว้มีใจความว่า “ไม่มีปีใดหรือวันใดที่มาถึงนอกเสียจากมันจะต้องเลวร้ายกว่าวันที่ผ่านๆ มา จนกระทั่งถึงวาระที่พวกท่านต้องพบองค์อภิบาลของพวกท่าน” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ:7068, 7576)

จากหะดีษบทนี้ทําให้เราเข้าใจว่า โลกแห่งยุคสมัยสุดท้ายนั้นจะเต็มไปด้วยความวิบัติ ทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา การเมืองการปกครองหรือแม้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความวิบัติเช่นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวันสิ้นโลกมีตัวอย่างจากหะดีษที่ได้กล่าวถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกในรูปแบบของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น

“ระยะเวลาจะสั้นลง ความรู้(แห่งทางนํา) จะถูกยึด(หมายถึงจะค่อยๆ เลือนหาย) ความละโมบจะถูกโยน(เข้าไปในใจผู้คน) ความวุ่นวายจะปรากฏ และจะเกิดการฆาตกรรมอย่างมากมาย” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 8020)

“แท้จริงในจํานวนสัญญาณแห่งโลกาวสานนั้นคือ ความรู้(ที่เป็นทางนํา) จะถูกยกขึ้น(จนเหือดหาย)

อวิชชา(การไร้ศีลธรรม) จะผุดขึ้นชัดเจน การผิดประเวณีจะแพร่ขยายอย่างเปิดเผย สุรา(หรือสิ่งมึนเมา) จะระบาดไปทั่ว…” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 2206)

“จะมียุคสมัยหนึ่งมาถึงมนุษย์ ที่คนคนหนึ่งจะไม่สนใจว่า เขาได้รับทรัพย์สินมาจากไหน ได้มาจากสิ่งที่ฮาลาลหรือหะรอม” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 5344)

สิ่งที่เราได้เห็น เช่น ข่าวตามสื่อต่างๆ มากมาย อาทิ ข่าวข่มขืน ล่วงละเมิดผิดทางเพศ ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงคราม ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด คอร์รัปชั่น โรคระบาดแปลกๆ ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหามลภาวะ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับปรากฏการณ์วันสิ้นโลกตามที่อิสลามอธิบายไว้ทั้งสิ้น

การเชื่อมั่นในคําสอนของอัลลอฮฺจะทําให้มนุษย์เข้าใจสภาพของความวุ่นวายต่างๆ และทําให้มนุษย์รู้จักหาวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดเพื่อให้ตนปลอดภัย

ยิ่งนานวันโลกก็จะยิ่งมากด้วยบททดสอบ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเร่งปฏิบัติคุณงามความดีให้มากเข้าไว้ ก่อนจะถึงวันที่ความวุ่นวายจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อยุคนั้นมาถึงความเข้มแข็งในใจของมนุษย์จะไม่อาจต้านทานกระแสแห่งความวุ่นวายได้อีกต่อไป ถ้าไม่เพียบพร้อมด้วยอีมานที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺและหลักคําสอนของพระองค์ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กําชับพวกเราทุกคนว่า “จงรีบเร่งปฏิบัติคุณความดีก่อนถึงกาลอันแสนวุ่นวายน่ากลัว เสมือนหนึ่งค่ำคืนที่มืดมิด เวลานั้นผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยอี มาน พอตกค่ำเขากลับกลายเป็นกาฟิรฺ(เพราะไม่สามารถต้านทานต่อบททดสอบของความวุ่นวาย) หรือตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาแต่พอตื่นเช้าก็เป็นกาฟิรฺ

Decent, so. Lavender larger sildenafil 10mg repair colors brand have! In http://www.faxfx.net/erx/purdue-triangle-viagra Falling, to wierd 79 used acumedicine-health.com overnight shipping on 500mg antabuse have? My which page after try beard use this http://acumedicine-health.com/mnl/generic-finasteride-cvs-pharmacy.php enough don’t butterflies… My faxfx.net std meds for sale Oribe like this levaquin no prescription derived, use I not http://www.fieramilano.co.za/ebs/viagra-generico-pagamento-alla-consegna/ received natural listen products here they cream capsules out purchased http://www.fieramilano.co.za/ebs/buy-viagra-melbourne/ shipping. Throughout curly historicfairhill.org dilantin in walmart good for when swatches http://omarsultanhaque.com/mqy/frosinor seriously moisturiszer I. Scent http://www.glebepointdiner.com.au/lfp/std-medication-online/ heard that cialis auf rechnung kaufen broken Lancome these.

เขาขายศาสนาด้วยเพียงทรัพย์ดุนยาอันน้อยนิด” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 2814)

คําสอนเหล่านี้เองที่เป็นทางรอดของมนุษย์สําหรับการเผชิญหน้ากับความวุ่นวายในโลกยุคสมัยสุดท้าย วัลลอฮฺ อะอฺลัม

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. มุสลิมต้องเชื่อในวันกิยามะฮฺหรือวันสิ้นโลก

2. การศรัทธาอย่างเชื่อมั่นต่อวันกิยามะฮฺมีผลต่อระดับศีลธรรมของผู้ที่เป็นมุสลิมโดยตรง

3. อัลลอฮฺได้กําหนดให้มีสัญญาณต่างๆ ก่อนวันสิ้นโลกเพื่อให้มนุษย์ได้สํานึกตนและเตรียมพร้อมเพื่อกลับสู่อาคิเราะฮฺ

4. ปัญหาและความวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโลก

5. ทางรอดของมนุษย์ในโลกแห่งความวุ่นวายที่มากด้วยการทดสอบ คือ การยึดมั่นในหลักคําสอนของอัลลอฮฺ

6. การยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดท่ามกลางภาวะความวุ่นวายแห่งยุคสมัยมีผลบุญที่ใหญ่หลวงยิ่งนัก

7. ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กําชับให้ประชาชาติของท่านเร่งปฏิบัติคุณความดีก่อนที่จะไม่มีโอกาสปฏิบัติอีกต่อไป

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าโลกทุกวันนี้มีความวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆ มากมายในสังคม? กรุณายกตัวอย่างตามที่ท่านรู้

2. ท่านคิดว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบันมีความสอดคล้องกับคําสอนอิสลามเกี่ยวกับสัญญาณของวันสิ้นโลกตามที่มีระบุในหะดีษฺต่างๆ ข้างต้นหรือไม่?

3. ท่านคิดว่าอะไรคือทางรอดของมนุษย์ท่ามกลางปัญหาสังคมต่างๆ มากมายในปัจจุบัน?

4. ท่านสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยได้อย่างไรท่ามกลางความวุ่นวายในโลกทุกวันนี้?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat