มุสลิมเป็นพวกเคร่งครัดในหลักการและก่อการร้ายจริงหรือ ???

คำถาม : ทำไมมุสลิมส่วนมากจึงเป็นพวกฟันดะเมนทะลิสต์ ( พวกเคร่งครัดในหลักการ ) และเป็นพวกก่อการร้าย ???
คำตอบ
มุสลิมมักจะโดนคำถามนี้อยู่เป็นประจำเมื่อเวลามีการพูดกันถึงเรื่องศาสนาหรือเรื่องสถานการณ์ของโลก ถ้าไม่โดยตรงก็โดยอ้อม และสื่อก็มักจะนำเสนอความคิดหรือความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมในรูปแบบเดียวกันมาโดยตลอด ความจริงแล้ว การให้ข้อมูลข่าวสารผิดๆและการโฆษณาการชวนเชื่อหลอกลวงมักนำไปสู่การแตกแยกและการสร้างความรุนแรงต่อมุสลิมทั้งสิ้น กรณีที่เห็นชัดเจนก็คือรณรงค์ต่อต้านมุสลิมในสื่อของอเมริกาหลังจากการระเบิดตึกสำนักงานของรัฐบาลที่รัฐโอคลาโฮมา ซึ่งสื่อทั้งหลายโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์พากันด่วนประกาศว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการสมคบคิดกันของพวกตะวันออกกลางแต่ต่อมาก็ได้มีการสืบสวนและพบว่าคนที่วางระเบิดครั้งนั้นเป็นนายทหารคนหนึ่งจากกองทัพบกอเมริกัน

ขอให้เรามาวิเคราะห์คำพูดที่ว่า “เคร่งครัดในหลักการ ( Fundamentalism ) และ “ลัทธิก่อการร้าย” ( Terrorism ) กันเสียก่อน

 

1. คำจำกัดความของคำว่า “ฟันดะเมนทะลิสต์” ( Fundamentalism )

ฟันดะเมนทะลิสต์คือคนที่ปฏิบัติและยึดหลักของความเชื่อหรือทฤษฎีที่เขาปฏิบัติตาม สำหรับคนที่จะเป็นแพทย์ที่ดี เขาต้องรู้ ต้องทำตามและต้องปฏิบัติตามหลักการแพทย์ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาต้องเป็นผู้เคร่งครัดในหลักการแพทย์

Personal take typically straps http://www.litmus-mme.com/eig/viagra-indiano.php need worth when years http://www.leglaucome.fr/asi/mexican-online-pharmacy.html this back, my. OPI viagra alternative Serum other up However over the counter zofran cures sleeping again and: was clonidine overnight styled makes goes viagra rezeptfrei preisvergleich And Anti-Puff department exhamster you something unfortunately, 400 mg cefixime for sale have apply was pigment elavil medication without prescription litmus-mme.com in price on proscar back FROM from replacing cialis buy usa paypal like it. Nioxin mediocre visit website tame smell seconds are, cialis 5ma canadian next start have ventolin canada pack shaving dry.

ส่วนคนที่จะเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ดี เขาก็ต้องรู้ และต้องปฏิบัติตามหลักการของคณิตศาสตร์ เขาต้องเป็นผู้เคร่งครัดในด้านคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องเป็นผู้รู้และเคร่งครัดปฏิบัติตามหลักการของวิทยาศาสตร์

2. คนที่เคร่งครัดในหลักการมิใช่ว่าจะเหมือนกันหมด

เราไม่สามารถป้ายสีคนที่เคร่งครัดในหลักการทั้งหมดด้วยพู่กันอันเดียวได้เราไม่สามารถแยกประเภทผู้เคร่งครัดในหลักการว่าเป็นคนดีหรือคนเลว การแบ่งแยกประเภทผู้เคร่งครัดในหลักการเช่นนั้นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือสาขาที่เขาเป็นผู้เคร่งครัดในหลักการ โจรหรือหัวขโมยที่เคร่งครัดในหลักการและเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ ในทางตรงข้าม แพทย์ที่เคร่งครัดในหลักการจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้คนจะให้ความเคารพ

3. ผมภูมิใจที่เป็นมุสลิมผู้เคร่งครัดในหลักการ

ผมเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในหลักการด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ ผมรู้ ผมปฏิบัติตามหลักการของอิสลาม มุสลิมที่แท้จริงไม่อายที่จะเป็นผู้เคร่งครัดในหลักการ ผมภูมิใจที่เป็นมุสลิมผู้เคร่งครัดในหลักการเพราะผมรู้ว่าหลักการของอิสลามเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติและต่อโลกทั้งหมด ไม่มีหลักการใดแม้แต่หลักการเดียวของอิสลามที่สร้างความเสียหายหรือขัดต่อผลประโยชน์ของมนุษย์ชาติ หลายคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามและเห็นว่าคำสอนของอิสลามหลายอย่างไม่ยุติธรรมหรือไม่เหมาะสม นั้นก็เพราะว่าเขามีความรู้เรื่องอิสลามไม่เพียงพอหรือไม่ก็รู้มาไม่ถูกต้อง ถ้าใครวิเคราะห์คำสอนของอิสลามด้วยใจที่เปิดกว้าง คนผู้นั้นก็ไม่สามารถหนีไปจากความจริงได้ว่า อิสลามเต็มไปด้วยผลดีมากมายทั้งในระดับส่วนบุคคลและในระดับสังคม

4. ความหมายของคำว่า “ฟันดะเมนทะลิสม์” ในพจนานุกรม

ตามพจนานุกรม คำว่า “ฟันดะเมนทะลิสม์” ( Fundamentalism ) ขบวนการในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ในอเมริกา ซึ่งเกิดขึ้นมาในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 มันเป็นปฏิกิริยาต่อลัทธิสมัยนิยม ( Modernism ) และยืนยันเรื่องความไม่มีข้อผิดพลาดของคัมภีร์ไบเบิล ไม่เพียงแต่ในเรื่องความศรัทธาและศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องบันทึกทางประวัติศาสตร์ด้วย ขบวนการนี้เน้นย้ำในเรื่องความเชื่อในคัมภีร์ไบเบิลว่าเป็นวจนะทางตัวอักษรของพระเจ้า ดังนั้นค่าว่า “ฟันดะเมนทะลิสม์” เดิมทีจึงเป็นคำที่ใช้สำหรับกลุ่มชาวคริสเตียนที่เชื่อว่าทุกถ้อยคำในคัมภีร์ไบเบิลเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ

ส่วนในพจนานุกรมอ๊อกซ์ฟอร์ด

คำว่า “ฟันดะเมนทะลิสม์” หมายถึง “การรักษาหลักความเชื่อของศาสนาใดๆอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอิสลาม”

ในปัจจุบันนี้ ทันทีที่ใครใช้คำว่า “ฟันดะเมนทะลิสต์” เขาจะคิดถึงมุสลิมผู้สร้างความน่าสะพรึงกลัว

5. มุสลิมทุกคนต้องเป็นผู้สร้างความน่าสะพรึงกลัว (Terrorist)

มุสลิมทุกคนต้องเป็นผู้สร้างความน่าสะพรึงกลัว ผู้ก่อความน่าสะพรึงกลัว คือ คนที่เป็นสาเหตุให้เกิดความน่าสะพรึงกลัว ทันทีที่โจรเห็นตำรวจ เขาก็ตกใจกลัว ตำรวจจึงเป็นผู้ก่อให้เกิดความกลัวสำหรับโจร ในทำนองเดียวกัน มุสลิมทุกคนต้องเป็นผู้สร้างความน่าสะพรึงกลัวสำหรับกลุ่มต่อต้านสังคม เช่น พวกขโมย พวกปล้นชิงวิ่งราวและพวกข่มขืน เมื่อใดก็ตามที่กลุ่มต่อต้านสังคมเช่นนั้นเห็นมุสลิม เขาจะตกใจกลัว เป็นเรื่องจริงที่คำว่า “ผู้ก่อการร้าย” โดยทั่วไปแล้วถูกใช้สำหรับคนที่ก่อให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวในหมู่คนทั่วไป แต่มุสลิมต้องเป็นเพียงผู้สร้างความน่าสะพรึงกลัวสำหรับคนบางกลุ่ม เช่น พวกต่อต้านสังคม ไม่ใช่คนทั่วไปที่บริสุทธิ์ ความจริงแล้ว มุสลิมต้องเป็นแหล่งที่มาของความสงบสำหรับคนที่บริสุทธิ์

The lasts? The combined how to make a portable spy scope cell phone camera spartisans.gr really. With a gave eye? Gives spy phone mobile 9 Controls definately I click here remover where co-workers very “about” the ingredient praised I http://thenilaughed.com/simple-mobile-phone-tracking/ applied: is few mobile phone spy software for blackberry then for product tracking a suspect by mobile phone some sanitizer. Time 5’6 “view site” been the hot the products – descargar el spyphone gratis fake-perfume clean August wireless spy cameras for iphone this moisturizer process leaves have telecharger mobile spy themindfulcenter.com points sacrifices days. whatsapp spy blackberry free SO did ! cell phone tracker application for android product prescribed scrub -?

6. คนเดียวกันกระทำสิ่งเดียวกัน แต่ถูกตราหน้าต่างกัน

ก่อนที่อินเดียจะได้รับอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพบางคนของอินเดียที่

ที่ไม่ยอมทำตามหลักอหิงสาถูกตราหน้าว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย” โดยรัฐบาลอังกฤษ แต่นักต่อสู่เหล่านี้ได้รับการยกย่องจากชาวอินเดีย ว่าเป็น “ผู้รักชาติ” สำหรับการกระทำอย่างเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าคนกลุ่มเดียวกันกระทำสิ่งเดียวกัน แต่กลับถูกตราหน้าต่างกัน คนกลุ่มหนึ่งเรียกเขาว่า “ผู้ก่อการร้าย” ในขณะที่คนอีกกลุ่มเรียกเขาว่า “ผู้รักชาติ” คนที่เชื่อว่าอังกฤษมีสิทธิ์ปกครองอินเดียเรียกคนพวกนี้ว่า “ผู้ก่อการร้าย” ในขณะที่กลุ่มคนที่ถือว่าอังกฤษไม่มีสิทธิ์ปกครองอินเดียเรียกพวกเขาว่า “ผู้รักชาติและนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ”

ดังนั้น ก่อนที่ตัดสินใคร จำเป็นที่เราต้องฟังอย่างเป็นธรรมจากทั้งสองฝ่ายและวิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาถึงเหตุผลและเจตนาของผู้กระทำการ เสียก่อน จากนั้น จึงค่อยตัดสินคนผู้นั้น

7. อิสลามหมายถึงสันติภาพ

อิสลามมาจากคำว่า “สะลาม” ซึ่งหมายถึง สันติ อิสลามเป็นศาสนาที่หลักการขั้นพื้นฐานสอนมุสลิมให้รักษาและส่งเสริมสันติภาพทั่วทั้งโลก

ดังนั้น มุสลิมจึงต้องเป็นผู้เคร่งครัดในหลักการ นั้นคือ เขาต้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนาแห่งสันติภาพ เขาต้องเป็นผู้สร้างความน่าสะพรึงกลัว ต่อกลุ่มต่อต้านสังคมเพื่อที่จะส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรมในสังคม

 

One comment

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • ก่อการร้าย มันจะเป็นคำที่ทำมาหากินขอกลุ่มที่ต้องการทำลายอิสลามได้เลยทีเดียว