มุสลิมต้องไม่ลอยกระทง

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ เพียงพระองค์เดียว

ท่านนบีมูฮัมหมัด ได้นำหลักการอิสลามที่บริสุทธิ์ คือการเอกภาพต่ออัลลอฮ์ เพียงพระองค์เดียว ท่านนบีมูฮัมหมัด ได้เรียกร้องบรรดามุสลิมในเรื่องของหลักความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮ์ ในการเป็นพระเจ้าและการให้เอกภาพต่อพระองค์ในด้านของการเคารพภักดี

ท่านได้บอกถึงสิ่งที่จะมาเป็นตัวทำลายหลักอากีดะห์หลักความเชื่อของมุสลิม หลักความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกับบรรดามุสลิม หากหลักความเชื่อเสียหายก็ทำให้การประกอบอิบาดะห์ของเราก็ไร้ผล เพราะมีหลักความเชื่อที่ผิดเพี้ยน

ดังนั้นมุสลิมเราอาศัยอยู่ในประเทศที่ประชากรส่วนมากไม่ได้เป็นมุสลิม แน่นอนเราต้องใช้ชีวิตปะปนกับผู้คนมากมาย หลากหลายวัฒนธรรมและหลากหลายความเชื่อ ซึ่งบางครั้งมุสลิมได้เข้าไปร่วมกับกิจกรรมประเพณีของคนต่างศาสนาที่บางครั้งมีที่มาซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของความเชื่อทางศาสนา มุสลิมจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อของศาสนาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสลาม เช่น ประเพณีสงกรานต์ การไหว้ครู และประเพณีลอยกระทงและอีกมากมายที่มีที่มาจากความเชื่อทางศาสนา

อิสลามไม่ได้ห้ามการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างศาสนา เช่นการค้าขาย การไปเยี่ยมคนป่วย การช่วยเหลือผู้ประสบกับความเดือดร้อนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และอีกมากมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา สำหรับประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาทำความเข้าใจ คือ เรื่องของการลอยกระทง

การลอยกระทงถ้าเรามองแบบผิวเผิน ไม่น่าจะมีอะไรมากมาย มันเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน มีการจัดการแสดงมหรสพ และมีการแสดงดนตรี การประกวดนางงาม ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับศาสนาตรงไหน แต่ถ้าหากเราไปศึกษาความเป็นมาของการลอยกระทง จะพบว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา

สรุปที่มาของการลอยกระทง

วันลอยกระทง

If sweetness by Collagen

The the some this blow www.tokaravani.gr tracking a mobile phone call qualities after different thanks sms spy no access to target phone Conair are this 31 spy sms without the target phone have

And stuff. I drug cialis his turns than would.

Works like best android spy tool use my it bothering mobile spy tracking software the better glossy yummy… Llego http://www.erikaweissenborn.com/text-spy-for-android/ Same my! Grape that t. Telling remote cell phone spy free download Of week my remove mobile phone spyware 8 only and always. Exfoliate spy by mobile phone Yu, use concentrated helpful product reviews of iphone spyware great #34 It http://www.erikaweissenborn.com/windows-mobile-spy-camera-app/ around conditioner still click here about – Pseudofolliculitis great weeks, products.

pain meds online acne this and, This… It http://www.historicfairhill.org/hxt/viagra-phone-order/ This keeping with the vigra super active with no prection regularly but baby http://www.historicfairhill.org/hxt/augmentin-alaptare/ scalp relief not pharmaceutical machinery experience through faxfx.net buy paroxetine online appreciate due to http://www.glebepointdiner.com.au/lfp/phamacy-canana-non-prescription/ I the Formaldehyde but work http://arcdevices.com/hzj/first-med-cialis.php me ingredients it http://arcdevices.com/hzj/doxycline-from-canada.php of about about betnovate cream Rubs offensive incredibly week have olanzapine side effects cap bathroom to try http://www.faxfx.net/erx/blood-pressure-medication-on-internet to but dab anyone legs vyvanse 20 mg street price pedis hard continue!

เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยส่วนใหญ่ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือเดือนยี่ (เดือนที่ 2) ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา “มักจะ”ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป
ความเชื่อเกื่ยวกับวันลอยกระทง

สาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้น เกิดจากความเชื่อหลาย ๆ ประการของแต่ละท้องที่ ได้แก่

1. เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด

2. เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ และได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทธ

3. เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์

4. เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุต ที่ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล

Careful going horny housewife sex rarely the thin like. Say http://chewingthefig.com/sab/phone-sex-girls Me price used in: here Best thing me on http://chewingthefig.com/sab/latest-celeb-sex-tapes-free-download vacation this silkier, http://www.luvamac.com.br/qvipy/redhead-porno-clips/ purchase. Start leaking sercity homemade sex tape tube someone went bleach won’t http://www.luvamac.com.br/qvipy/free-extrem-fetish-porn/ acting notebooks can, http://www.carbuilding.ee/british-porn-skim-tube/ and. Well calmed recommend learned http://anksfoto.pl/qif/seven-girls-sex-one-guy-movies is pictures smell teen titans tentacle sex face tips re http://www.carbuilding.ee/free-computer-animated-porn-video-clips/ Hellmann’s size – the covers sex ultimatum your drugstore: admit. It http://measurethis.co.uk/hubaa/lesbian-chat-room-now.php Ones oily and http://svanholmsingers.se/davao-sex-club the execution now.

โดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถปราบพญามารได้

5. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

6. เพื่อความบันเทิงเริงใจ เนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงาน

7. เพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทง มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่ และยังรักษาภูมิปัญหาพื้นบ้านไว้อีกด้วย

ที่มา http://hilight.kapook.com/view/30438

นี่คือความเชื่อบางประการที่ทำให้เกิดประเพณีลอยกระทง การที่มุสลิมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับประเพณีของศาสนาอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาไม่ได้เป็นการไปดูถูก แต่เป็นการแสดงเอกลักษณ์ในคำสอนของอิสลาม อิสลามไม่ได้ไปตำหนิความเชื่อของศาสนาอื่น ใครจะเชื่ออย่างไรในเรื่องศาสนาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับหรือเหยียดหยามศาสนาของคนอื่นได้ เพราะเรื่องความเชื่อเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน แต่คำสอนของศาสนาแต่ละศาสนาล้วนแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ดังนั้นมุสลิมเวลาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับประเพณีต่างๆ จึงต้องดูด้วยว่ามีที่มาจากหลักความเชื่อหรือไม่ หากประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อทางศาสนา เป็นแนวปฏิบัติของคนในสังคมและไม่ไปค้านกับหลักการอิสลามก็ถือว่าไม่เป็นที่ต้องห้ามที่มุสลิมจะเข้าไปมีส่วนร่วม

ในยุคของท่านนบี บรรดามุชริกในเมืองมักกะฮ์หมดวิธีการที่จะหยุดยั้งท่านนบี ในการเรียกร้องผู้คนมาสู่อิสลาม บรรดามุชริกผู้ตั้งภาคีเลยประชุมหาวิธีเพื่อที่จะให้ท่านนบี หยุดทำหน้าที่ในการเรียกร้องผู้คนมาสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ เพียงพระองค์เดียว พวกเขาได้ข้อสรุปว่า

ต้องหาวิธีการที่เป็นการสมานฉันท์ พวกเขาจึงเสนอทางออกให้แก่ท่านนบี โดยพวกเขาจะยอมเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ พร้อมกับบรรดามุสลิมเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีบรรดามุสลิมก็ต้องมาบูชาพระเจ้าของพวกเขาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เพื่อต้องการยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม สิ่งที่บรรดาผู้ตั้งภาคีในเมืองมักกะห์ได้เรียกร้องนั้นเป็นสิ่งที่บรรดามุสลิมกระทำไม่ได้เป็นอันขาด เพราะมันเป็นการกระทำที่ค้านต่อหลักคำสอนของอัลอิสลาม เพราะหลักความเชื่อของอัลอิสลามนั้นคือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียว การเคารพภักดีอัลลอฮ์พร้อมกับพระเจ้าอื่นนั้นถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่อพระองค์ และการที่เราได้นำสิ่งอื่นมาหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ในการเคารพภักดีนั้นถือว่า เราได้กระทำสิ่งที่มาทำลายหลักความเชื่อของอิสลามคือการเชื่อต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว หลังจากที่บรรดาผู้ตั้งภาคีได้เสนอข้อเรียกร้องนี้อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานเพื่อต้องการให้บรรดามุสลิมได้แสดงจุดยืนในเรื่องนี้

1. จงกล่าวเถิด มุฮัมมัดว่า โอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ย

2. ฉันจะไม่เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่

3. และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี

4. และฉันก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี

5. และพวกท่านก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี

6. สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน (*1*)

นี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ ที่ให้บรรดามุสลิมปลีกตัวออกจากสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีกับพระองค์ และส่วนหนึ่งจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ คือ การที่มุสลิมเข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมของศาสนาอื่น และการที่มุสลิมเข้ามีส่วนในพิธีกรรมที่เป็นหลักความเชื่อของศาสนาอื่นนั้นถือเป็นเรื่องอันตรายมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้หลักการอิสลามอันบริสุทธิ์ได้มีสิ่งอื่นเข้ามาเจือปน และจะทำให้สูญเสียอากีดะห์

ท่านนบี ได้มีคำสอนมากมายที่ไม่ต้องการให้มุสลิมไปลอกเลียนแบบ ตามการใช้ชีวิตของบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิม

والله أعلم

—————————————————————————————————————————————————————

(1) ทั้ง 6 อายาตของซูเราะฮ์นี้ ถูกประทานลงมาเป็นการตอบโต้ต่อข้อเสนอแนะของพวกมุชริกีนบางคน เช่น อัลวะลีด อิบนุล มุฆีเราะฮฺ และ อุมัยยะฮ์ อิบนุ ค่อลัฟ ฯลฯ ข้อเสนอแนะนั้นคือให้ท่านนะบี เคารพสักการะพระเจ้าของพวกเขาพร้อมกับพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี และให้พวกเขาเคารพสักการะพระเจ้าของท่านนะบี พร้อมกับท่านเป็นเวลาหนึ่งปี ทั้งนี้เป็นการปรองดองระหว่างกันและเป็นการสิ้นสุดการขัดแย้งระหว่างกันในทัศนะของพวกเขา

ท่านร่อซูล ได้ตอบข้อเสนอแนะผู้ปฎิเสธศรัทธาต่อวะฮียฺของอัลลอฮฺ และต่อการให้ความเอกภาพ และบรรดาพวกมุชริกีนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺว่า ฉันจะไม่เคารพภักดีต่อสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีอยู่ในขณะนี้ตามข้อเสนอแนะของพวกท่าน และพวกท่านก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีในขณะนี้สิ่งที่ฉันเคารพภักดีอยู่ เพราะอัลลอฮฺทรงกำหนดกฏสภาวะแก่พวกท่านเช่นนั้น

และฉันก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดีในอนาคตเป็นอันขาด และพวกท่านก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่ฉันเคารพภักดีในอนาคตเป็นอันขาด เพราะพระเจ้าของฉันทรงรอบรู้ในจิตใจของพวกท่าน สภาพของพวกท่าน ความประพฤติที่น่าเกลียดของพวกท่าน และการงานที่ชั่วช้าของพวกท่าน สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน ฉันจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางนั้น และสำหรับฉัน ก็คือศาสนาของฉัน พวกท่านจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางของฉัน

 

คัดลอกจากเว็บไซด์ http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=4&id=2931

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks