บทที่ 15 มุสลิมต้องหาความรู้

อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาอย่างยิ่ง เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของมนุษย์ เป็นหัวใจของความเจริญ ดังที่ได้รู้กันว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆจําเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้จึงจะได้รับผลความสําเร็จ

ดังนั้นตั้งแต่เริ่มแรกที่อิสลามแผ่ขยาย อิสลามได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มนุษย์มีความรู้ ดังปรากฏในห้าอายะฮฺแรกที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งได้เริ่ม

ด้วยอายะฮฺที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้ อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ(3)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(5)

“จงอ่านด้วยพระนามแห่งผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงให้บังเกิด ทรงให้บังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และผู้อภิบาลของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อะลัก: 1-5)

ความรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับศาสนา เช่นความรู้เกี่ยวกับการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ จริยธรรมมุสลิม เป็นต้น ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “ผู้ใดที่อัลลอฮฺประสงค์ให้เขาได้รับความดีงาม พระองค์จะทรงทําให้เขาเข้าใจศาสนา” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์)

โดยเฉพาะความรู้ในด้านการศรัทธาต่ออัลลอฮฺนั้นยิ่งมีความสําคัญเป็นอันดับแรก อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

“พึงรู้เถิด(คือต้องหาความรู้) ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด (ที่เที่ยงแท้) นอกจากอัลลอฮฺ และจงขออภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวเจ้าและเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ มุหัมมัด: 19)

การศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา จึงนับ ว่าเป็นหน้าที่สําหรับมุส ลิมทุกคน เ ช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคน” (รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ)

ความจําเป็นที่ต้องหาความรู้ไม่แตกต่างจากความจําเป็นของการละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซากาต และบทบัญญัติอื่นๆที่จําเป็นต้องปฏิบัติในอิสลาม

อิสลามต้องการให้คนมุสลิมศึกษาและแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์เท่านั้น ทั้งที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจและการประกอบอิบาดะฮฺ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวใน ดุอาอฺของท่านในตอนหนึ่งมีความว่า “โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอจากพระองค์ซึ่งความรู้ที่มีประโยชน์” (รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ)

ส่วนความรู้ที่มีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตในโลกนี้ ก็เป็นสิ่งที่อิสลามสนับสนุนให้ศึกษาเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในเรื่อง อาคิเราะฮฺอีกทอดหนึ่ง ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ความว่า “พวกท่านมีความรู้เรื่องมากกว่าฉัน เกี่ยวกับกิจการทางโลกของพวกท่าน” (รายงานโดยมุสลิม)

มุสลิมทุกคนจึงต้องเอาใจใส่ในเรื่องการหาความรู้เพื่อให้เข้าใจศาสนาและปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยต้องหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในโลกนี้หรือโลกหน้า

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. การหาความรู้มีความสําคัญต่อมุสลิมทุกคน

2. มุสลิมต้องหาความรู้เพื่อทําความเข้าใจกับศาสนา และปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม

3. การไม่รู้เป็นเหตุให้มุสลิมประพฤติปฏิบัติตนอย่างผิดๆ

4. ความรู้ที่มุสลิมต้องศึกษาคือความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาทั้งในเรื่องศาสนาและการยังชีวิตบนโลกนี้

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าความรู้อะไรบ้างที่สําคัญสําหรับท่าน?

2. ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดอิสลามจึงสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้?

3.ท่านคิดว่าสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ไหน? อย่างไร?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

One comment

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • ความจําเป็นที่ต้องหาความรู้ไม่แตกต่างจากความจําเป็นของการละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซากาต และบทบัญญัติอื่นๆที่จําเป็นต้องปฏิบัติในอิสลาม