พระเจ้ามีจริงหรือไม่?(ตอน2)

พระเจ้ามีจริงหรือไม่?(ตอน2)

ทุกสิ่งถูกสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ : ไม่มีอะไรในจักรวาลที่ไร้จุดหมาย ดังที่ระบบนิเวศวิทยาแสดงให้เราเห็นเป็นการเฉพาะ ทุกสิ่งในการสร้างไม่ว่าจะดูว่าไม่สำคัญอย่างไรก็ยังมีบทบาทสำคัญในการดำรงอยู่และมีวัตถุประสงค์บางอย่างโซ่แห่งการสร้างสรรค์มาจนถึงมนุษยชาติซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงสุดท้าย ในการสร้างนั้นนำไปสู่วัตถุประสงค์สุดท้าย เนื่องจากการสร้างนี้ต้องการผู้ฉลาด ที่จะคอยติดตามดูวัตถุประสงค์บางอย่างในการสร้างและเนื่องจากมนุษย์เท่านั้น ที่มีสำนึกที่จะติดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น เหตุผลและการมีวัตถุประสงค์ใน การสร้างจึงชี้ไปยังพระเจ้า

ความเมตตาและการจัดหาปัจจัย : สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ แม้แต่ส่วนเล็กๆของมันก็ไม่สามารถจัดหาอาหารโดยตัวของมันเอง ตัวอย่างเช่น จักรวาลจะดำเนินไปได้ก็ต้องอาศัยกฎแห่งจักรวาล เช่น การเจริญเติบโตการแพร่พันธุ การอาศัยแรงดึงดูด และการผลักออก อย่างไรก็ตาม กฎ “ธรรมชาติ” เหล่านี้ก็ไม่มีตัววัตถุภายนอกให้เรามองเห็น การมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงชื่อของมันเท่านั้น เป็นไปไต้อย่างไรที่อะไรบางอย่างที่มีอยู่แต่เพียงชื่อและไม่มีความรู้หรือจิตสำนึก ซึ่งรับผิดชอบต่อการสร้างอันมหัศจรรย์นี้จะมีความรู้และวิทยปัญญาที่สมบูรณ์? มันมีอำนาจในการเลือกไต้อย่างไร? ตังนั้น ผู้ที่มีคุณลักษณะเหล่านี้ไต้สร้าง กฎธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นมาและใช้มันปกปิดการทำงานของพระองค์ใว้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง พืชต้องการอากาศ นํ้า ความร้อนและแสงสว่าง แต่มันไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้โดยตัวของมันเอง ความต้องการของเราก็มีไม่จำกัด โซคดีที่ความต้องการที่จำเป็นของเราทั้งหมดตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาอยู่บนโลกนี้จนกระทั่งตายได้รับ

การตอบสนองโดยใครบางคนที่อยู่เหนือความสามารถและการแทรกแซงของ เรามายังโลกนี้และพบทุกสิ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางด้านความรู้สึก สติปัญญาและจิตวิญญาณไว้เรียบร้อยแล้ว นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ทรงมีความเมตตาและมีความรู้อย่างไม่สิ้สุดไต้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้สำหรับทุกสิ่งที่ถูกสร้างมาในลักษณะที่พิเศษที่สุด และทำให้ทุกสิ่งร่วมมือกันเพื่อไปยังเป้าหมายนั้น

การช่วยเหลือร่วมกัน : ดังที่ไต้กล่าวมาข้างต้น ทุกสิ่งในจักรวาล ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้กว้างขวางมากจนแทบทุกสิ่ง (รวมทั้งอากาศ นํ้า ไฟ ดิน ดวงอาทิตย์และท้องฟ้า) ไต้ช่วยเหลือ เราในลักษณะที่ไต้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างพิเศษที่สุดเช่นเดียวกับที่เชลล์อวัยวะและระบบร่างกายของเราร่วมมือกันเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ ดิน อากาศ นํ้า ความร้อนต่างก็ร่วมมือกันเพื่อทำให้พืชมีชีวิต ความร่วมมือและการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันของสิ่งที่ไม่มีจิตสำนึก แต่ต้องการความรู้และวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะนี้แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของผู้ที่จัดการมันในลักษณะที่มหัศจรรย์

ความสะอาด โลกธรรมชาตินี้มีความสะอาดและบริสุทธิ์มาแต่ก่อน จนกระทั่งเราเริ่มทำให้อากาศ นํ้าและแผ่นดินสกปรกขึ้นมา แม้ปัจจุบันนี้ โลกของเราก็ยังรักษาความบริสุทธิ์ดั้งเติมของมันในหลายเขตที่เส้นทางแห่งอารยธรรมสมัยใหม่ยังไปไม่ถึง คุณเคยแปลกใจบ้างไหมว่าทำไมธรรมชาติจึงสะอาด ทำไมป่าจึงสะอาดถึงแม้ว่าจะมีสัตว์ตายในป่าทุกวัน?  คุณเคยพิจารณา ไหมว่าถ้าหากแมลงวันทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในฤดูร้อนเพียงอย่างเดียวมีชีวิตรอดหมด โลกของเราจะถูกปกคลุมไปด้วยแมลงวัน ? คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าไม่มีสิ่งใดที่สูญสิ้นไปในธรรมชาติ?  ทุกการตายคือการเริ่มด้นของการเกิดใหม่ ตัวอย่างเช่น ร่างกายที่ตายไปจะแตกสลายและละลายกลายเป็นดิน ธาตุ ต่างๆ ตายลงและได้ถูกฟินขึ้นในพืช พืชตายในท้องของสัตว์และมนุษย์และถูกนำไปเลี้ยงชีวิตที่สูงกว่า

จากหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศัทรธา

กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

4 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat