พระเจ้ามีจริงหรือไม่?(ตอน2)

ทุกสิ่งถูกสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ : ไม่มีอะไรในจักรวาลที่ไร้จุดหมาย ดังที่ระบบนิเวศวิทยาแสดงให้เราเห็นเป็นการเฉพาะ ทุกสิ่งในการสร้างไม่ว่าจะดูว่าไม่สำคัญอย่างไรก็ยังมีบทบาทสำคัญในการดำรงอยู่และมีวัตถุประสงค์บางอย่างโซ่แห่งการสร้างสรรค์มาจนถึงมนุษยชาติซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงสุดท้าย ในการสร้างนั้นนำไปสู่วัตถุประสงค์สุดท้าย เนื่องจากการสร้างนี้ต้องการผู้ฉลาด ที่จะคอยติดตามดูวัตถุประสงค์บางอย่างในการสร้างและเนื่องจากมนุษย์เท่านั้น ที่มีสำนึกที่จะติดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น เหตุผลและการมีวัตถุประสงค์ใน การสร้างจึงชี้ไปยังพระเจ้า

ความเมตตาและการจัดหาปัจจัย : สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ แม้แต่ส่วนเล็กๆของมันก็ไม่สามารถจัดหาอาหารโดยตัวของมันเอง ตัวอย่างเช่น จักรวาลจะดำเนินไปได้ก็ต้องอาศัยกฎแห่งจักรวาล เช่น การเจริญเติบโตการแพร่พันธุ การอาศัยแรงดึงดูด และการผลักออก อย่างไรก็ตาม กฎ “ธรรมชาติ” เหล่านี้ก็ไม่มีตัววัตถุภายนอกให้เรามองเห็น การมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงชื่อของมันเท่านั้น เป็นไปไต้อย่างไรที่อะไรบางอย่างที่มีอยู่แต่เพียงชื่อและไม่มีความรู้หรือจิตสำนึก ซึ่งรับผิดชอบต่อการสร้างอันมหัศจรรย์นี้จะมีความรู้และวิทยปัญญาที่สมบูรณ์? มันมีอำนาจในการเลือกไต้อย่างไร? ตังนั้น ผู้ที่มีคุณลักษณะเหล่านี้ไต้สร้าง กฎธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นมาและใช้มันปกปิดการทำงานของพระองค์ใว้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง พืชต้องการอากาศ นํ้า ความร้อนและแสงสว่าง แต่มันไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้โดยตัวของมันเอง ความต้องการของเราก็มีไม่จำกัด โซคดีที่ความต้องการที่จำเป็นของเราทั้งหมดตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาอยู่บนโลกนี้จนกระทั่งตายได้รับ

การตอบสนองโดยใครบางคนที่อยู่เหนือความสามารถและการแทรกแซงของ เรามายังโลกนี้และพบทุกสิ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางด้านความรู้สึก สติปัญญาและจิตวิญญาณไว้เรียบร้อยแล้ว นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ทรงมีความเมตตาและมีความรู้อย่างไม่สิ้สุดไต้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้สำหรับทุกสิ่งที่ถูกสร้างมาในลักษณะที่พิเศษที่สุด และทำให้ทุกสิ่งร่วมมือกันเพื่อไปยังเป้าหมายนั้น

การช่วยเหลือร่วมกัน : ดังที่ไต้กล่าวมาข้างต้น ทุกสิ่งในจักรวาล ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้กว้างขวางมากจนแทบทุกสิ่ง (รวมทั้งอากาศ นํ้า ไฟ ดิน ดวงอาทิตย์และท้องฟ้า) ไต้ช่วยเหลือ เราในลักษณะที่ไต้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างพิเศษที่สุดเช่นเดียวกับที่เชลล์อวัยวะและระบบร่างกายของเราร่วมมือกันเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ ดิน อากาศ นํ้า ความร้อนต่างก็ร่วมมือกันเพื่อทำให้พืชมีชีวิต ความร่วมมือและการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันของสิ่งที่ไม่มีจิตสำนึก แต่ต้องการความรู้และวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะนี้แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของผู้ที่จัดการมันในลักษณะที่มหัศจรรย์

ความสะอาด โลกธรรมชาตินี้มีความสะอาดและบริสุทธิ์มาแต่ก่อน จนกระทั่งเราเริ่มทำให้อากาศ นํ้าและแผ่นดินสกปรกขึ้นมา แม้ปัจจุบันนี้ โลกของเราก็ยังรักษาความบริสุทธิ์ดั้งเติมของมันในหลายเขตที่เส้นทางแห่งอารยธรรมสมัยใหม่ยังไปไม่ถึง คุณเคยแปลกใจบ้างไหมว่าทำไมธรรมชาติจึงสะอาด ทำไมป่าจึงสะอาดถึงแม้ว่าจะมีสัตว์ตายในป่าทุกวัน?  คุณเคยพิจารณา ไหมว่าถ้าหากแมลงวันทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาในฤดูร้อนเพียงอย่างเดียวมีชีวิตรอดหมด โลกของเราจะถูกปกคลุมไปด้วยแมลงวัน ? คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าไม่มีสิ่งใดที่สูญสิ้นไปในธรรมชาติ?  ทุกการตายคือการเริ่มด้นของการเกิดใหม่ ตัวอย่างเช่น ร่างกายที่ตายไปจะแตกสลายและละลายกลายเป็นดิน ธาตุ ต่างๆ ตายลงและได้ถูกฟินขึ้นในพืช พืชตายในท้องของสัตว์และมนุษย์และถูกนำไปเลี้ยงชีวิตที่สูงกว่า

จากหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศัทรธา

กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

4 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks