พระเจ้ามีจริงหรือไม่?(ตอน4/จบ)

พระเจ้ามีจริงหรือไม่?(ตอน4/จบ)

ความรู้สึกภายในและประวัติศาสตร์ของเรา : โดยลึกๆในจิตใจแล้วมนุษย์ใฝ่ในความดีและความสวยงามและชิงชังความชั่วและความน่าเกลียด นอกจากนี้แล้วเรายังมีแนวโน้มไปทางคุณธรรมและคุณค่าทางศีลธรรม หากไม่ได้รับความเสื่อมเสียโดยปัจจัยและเงื่อนไขภายนอกแล้วเราก็จะแสวงหาความดีและคุณค่าทางศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งสากลคุณค่าเหล่านี้คือคุณธรรม และศีลธรรมที่ประกาศโดยทุกศาสนาที่มาจากพระเจ้า ประว้ติศาสตร์ก็ยืนยันว่ามนุษย์ไม่เคยมีชีวิตอยู่โดยไม่มีศาสนา เนื่องจากไม่มีระบบใดเกิดขึ้นมาก่อนศาสนาในชีวิตของมนุษย์บรรดาศาสดาและคนของ
ศาสนาจึงมักจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดและคนเหล่านี้ได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ได้ใว้บนประวัติศาสตร์มนุษย์ นี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ปฏิเสธไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสำหรับการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียว

สัญชาตญาณของมนุษย์ : เรารู้สึกถึงสัญชาตญาณและอารมณ์หลายอย่างที่เป็นข้อความประเภทหนึ่งจากโลกที่ไม่ใช่วัตถุ ในความรู้สึกเหล่านี้สัญชาตญาณแห่งความมีชีวิตนิรันดรได้รบเร้าให้เราต้องการความ นิรันดรซึ่งเราหาทางต่างๆที่จะตอบสนองมัน อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็โดยความศรัทธาและการเคารพสักการะผู้ทรงนิรันดรที่บันดา สัญชาตญาณและความต้องการนี้ขึ้นในตัวเราเท่านั้น ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การสร้างความพอใจให้แก่ความต้องการชีวิตนิรันดร

ความเห็นเป็นเอกฉ้นท์ : ถ้าคนเพียงสองสามคนที่ไม่เคยพูดความจริงมาบอกเราในเรื่องเดียวก้นหลายๆครั้ง เราอาจจะเชื่อคนเหล่านั้นเมื่อไม่มีทางเลือกใดๆ แต่เมื่อนบีนับหมื่นคนซึ่งไม่เคยโกหกและผู้อุทิศตนให้ศาสนา รวมทั้งผู้ศรัทธานับล้านคนที่ยึดถือความจริงว่าเป็นหล้กสำคัญที่สุดของความศรัทธาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพระเจ้าทรงมีอยู่ แล้วเราจะปฏิเสธคำยืนยันของคนเหล่านี้เพียงเพราะคนโกหกเพียงไม่กี่คนไต้อย่างไร ?

คัมภีร์กุรอานและคัมภีร์อื่นๆ : ข้อพิสูจน์ที่ยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานมีที่มาจากพระเจ้าก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการมีอยู่ของพระเจ้า คัมภีร์กุรอานก็เช่นเดียวกับคัมภีร์ไบเบิลในส่วนที่ไม่มีการแก้ไขที่สอนและเน้นยํ้าถึงการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียว 1

นบีต่าง ๆ : นบีจำนวนหลายพันคนได้มานำทางมนุษย์ไปสู่สัจธรรม นบีเหล่านั้นทุกคนเป็นผู้ที่รู้กันว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมที่น่ายกย่องสรรเสริญ ทุกท่านล้วนให้ความสำคัญในการสั่งสอนเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้า องค์เดียวด้วยกันทั้งสิ้น

——————————–
(1) ในเรื่องที่ว่ากุรอานเป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้านั้น กรุณาดูใน Questions This Modern Age Puts To Islam , 1(London : Truestar,1995)

———————————-

จากหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศรัทธา

กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

4 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat