พระเจ้ามีจริงหรือไม่?(ตอน4/จบ)

ความรู้สึกภายในและประวัติศาสตร์ของเรา : โดยลึกๆในจิตใจแล้วมนุษย์ใฝ่ในความดีและความสวยงามและชิงชังความชั่วและความน่าเกลียด นอกจากนี้แล้วเรายังมีแนวโน้มไปทางคุณธรรมและคุณค่าทางศีลธรรม หากไม่ได้รับความเสื่อมเสียโดยปัจจัยและเงื่อนไขภายนอกแล้วเราก็จะแสวงหาความดีและคุณค่าทางศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งสากลคุณค่าเหล่านี้คือคุณธรรม และศีลธรรมที่ประกาศโดยทุกศาสนาที่มาจากพระเจ้า ประว้ติศาสตร์ก็ยืนยันว่ามนุษย์ไม่เคยมีชีวิตอยู่โดยไม่มีศาสนา เนื่องจากไม่มีระบบใดเกิดขึ้นมาก่อนศาสนาในชีวิตของมนุษย์บรรดาศาสดาและคนของ
ศาสนาจึงมักจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดและคนเหล่านี้ได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ได้ใว้บนประวัติศาสตร์มนุษย์ นี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ปฏิเสธไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสำหรับการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียว

สัญชาตญาณของมนุษย์ : เรารู้สึกถึงสัญชาตญาณและอารมณ์หลายอย่างที่เป็นข้อความประเภทหนึ่งจากโลกที่ไม่ใช่วัตถุ ในความรู้สึกเหล่านี้สัญชาตญาณแห่งความมีชีวิตนิรันดรได้รบเร้าให้เราต้องการความ นิรันดรซึ่งเราหาทางต่างๆที่จะตอบสนองมัน อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็โดยความศรัทธาและการเคารพสักการะผู้ทรงนิรันดรที่บันดา สัญชาตญาณและความต้องการนี้ขึ้นในตัวเราเท่านั้น ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การสร้างความพอใจให้แก่ความต้องการชีวิตนิรันดร

ความเห็นเป็นเอกฉ้นท์ : ถ้าคนเพียงสองสามคนที่ไม่เคยพูดความจริงมาบอกเราในเรื่องเดียวก้นหลายๆครั้ง เราอาจจะเชื่อคนเหล่านั้นเมื่อไม่มีทางเลือกใดๆ แต่เมื่อนบีนับหมื่นคนซึ่งไม่เคยโกหกและผู้อุทิศตนให้ศาสนา รวมทั้งผู้ศรัทธานับล้านคนที่ยึดถือความจริงว่าเป็นหล้กสำคัญที่สุดของความศรัทธาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพระเจ้าทรงมีอยู่ แล้วเราจะปฏิเสธคำยืนยันของคนเหล่านี้เพียงเพราะคนโกหกเพียงไม่กี่คนไต้อย่างไร ?

คัมภีร์กุรอานและคัมภีร์อื่นๆ : ข้อพิสูจน์ที่ยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานมีที่มาจากพระเจ้าก็เป็นข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการมีอยู่ของพระเจ้า คัมภีร์กุรอานก็เช่นเดียวกับคัมภีร์ไบเบิลในส่วนที่ไม่มีการแก้ไขที่สอนและเน้นยํ้าถึงการมีอยู่ของพระเจ้าองค์เดียว 1

นบีต่าง ๆ : นบีจำนวนหลายพันคนได้มานำทางมนุษย์ไปสู่สัจธรรม นบีเหล่านั้นทุกคนเป็นผู้ที่รู้กันว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมที่น่ายกย่องสรรเสริญ ทุกท่านล้วนให้ความสำคัญในการสั่งสอนเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้า องค์เดียวด้วยกันทั้งสิ้น

——————————–
(1) ในเรื่องที่ว่ากุรอานเป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้านั้น กรุณาดูใน Questions This Modern Age Puts To Islam , 1(London : Truestar,1995)

———————————-

จากหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศรัทธา

กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

4 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks