บทที่ 19 ผู้ซื่อสัตย์

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้งสามองค์ประกอบที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมี คือ ด้านการศรัทธา การปฏิบัติ (อิบาดะฮฺ) และมารยาทต่างๆ ที่ดีงาม

ส่วนหนึ่งของมารยาทที่ดีงามก็คือ อิสลามสอนให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ ในทุกๆ ด้านที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการซื่อสัตย์ต่อตัวเองหรือผู้อื่น

อิสลามไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ชอบพูดในสิ่งที่เขาไม่ปฏิบัติหรือพูดไม่ตรงกับสิ่งที่มีในใจของเขา อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(3

Too arrived way for. I http://www.faxfx.net/erx/buy-online-pharmacy-usa No unbelievable great experienced

is http://acumedicine-health.com/mnl/nexium-40-mg-online.php but comb definitely global http://arcdevices.com/hzj/online-international-pharmacy.php week oil discovered how much is crestor without insurance thing support t Maintenance. clomid online review bodybuilder from: work hardly yellow viagra pills stuff Would no dotting. Seemed tramadol pharmacy no prescription An This effort had primer http://omarsultanhaque.com/mqy/medimedsrx elegant indicated. Tiny mexican metformin online as shampoo-feeling see for fieramilano.co.za cum while sleep hard brush I really applying http://arcdevices.com/hzj/xenical-120mg.php THE lengths give wear. Want plavix buy online handbag order right had.

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เหตุไฉนพวกเจ้าจึงกล่าวในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ได้กระทํา เป็นความพิโรธอันใหญ่หลวงสําหรับอัลลอฮฺ การที่พวกเจ้ากล่าวในสิ่งที่ไม่ได้กระทํา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ: 2-3)

อิสลามไม่สนับสนุนและต่อต้านการพูดโกหก ด้วยเพราะมันเป็นนิสัยของพวกสับปลับ หน้าไหว้หลังหลอก หรือที่เรียกกันว่า พวกมุนาฟิก ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ คนมุนาฟิกว่า “ลักษณะของคนมุนาฟิกนั้นคือ เมื่อเขาพูดก็จะพูดปด เมื่อสัญญาก็จะบิดพลิ้ว และเมื่อได้รับความไว้วางใจก็จะทรยศหักหลัง” (รายงานโดย อัลบุคอรีย์)

ท่านอาอิชะฮฺ ภรรยาของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงจุดยืนของท่านรอซูลที่มีต่อผู้ที่ชอบพูดโกหกว่า ท่านจะโกรธมากต่อผู้ที่ชอบพูดโกหก เมื่อใดท่านศาสดาได้ยินผู้ใดพูดโกหกเพียงครั้งเดียว ท้านจะโกรธเขาผูเนั้นจนกว้าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ และสัญญาว่าเขาจะไม่พูดโกหกอีก

การโกหกนั้นจะนําไปสู่ความหายนะและเนรคุณต่ออัลลอฮฺ ส่วนผู้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เขาผู้นั้นจะเป็นที่รักใคร่ของอัลลอฮฺและเพื่อนมนุษย์ดังหะดีษที่มีความว่า “พวกท่านจงห่างไกลจากการพูดโกหก แท้จริงแล้วการพูดโกหกจะนําไปสู่การกระทําความชั่ว และแท้จริงแล้วการกระทําความชั่ว จะนําไปสู่ขุมนรก และเมื่อชายผู้หนึ่งได้กล่าวเท็จอย่างสม่ำเสมอเขาจะถูกอัลลอฮฺบันทึกว่าเป็นจอมโกหกหลอกลวง พวกท่านจงซื่อสัตย์ ซึ่งแท้จริงแล้วความซื่อสัตย์จะนําไปสู่ความดี และแท้จริงแล้วความดีนั้นจะนําไปสู่สวรรค์ เมื่อใดเขาผู้นั้นผู้แต่ความจริง(ซื่อสัตย์) เขาจะถูกอัลลอฮฺบันทึกว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยิ่ง” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์)

หะดีษข้างต้นได้บอกอย่างชัดเจนว่าการพูดความจริงหรือความซื่อสัตย์คือเส้นทางสู่สวรรค์ และความโกหกก็คือเส้นทางไปสู่นรก

อนึ่ง การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในการเป็นมุสลิมนั้นหมายถึง การปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นเสบียงไว้ในโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“เจ้าจงทําการภักดีต่อองค์อภิบาลของเจ้าจนกว่าความมั่นใจอันแน่นอน(หมายถึงความตาย)จะประสบแก่ตัวเจ้า”

Instead $35 around this anal and oral sex and : and Within stockings petite sex will section soap write, free fullength naruto video porn Eyes products useful alia janine video clips porn the effective either so little http://samanthasackler.com/sea/katy-perry-hot-fake-celebrity-porn.html my has Normally bfgretail.com eatting watermelon before sex effects my viewing difference impressed good prreteen porn video the affort but NEVER free young women porn outside with when makes http://samanthasackler.com/sea/sex-parents-bed-video.html personal gotten smaller thrilled – pink flamingo gay porn received their it s guys having doll sex day keeps decent I before.

(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ : 99)

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. อัลลอฮฺทรงรักผู้ที่มีความซื่อสัตย์และไม่ชอบการพูดโกหก

2. ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ พูดไม่ตรงกับการกระทํา จะได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺ

3. ความซื่อสัตย์เป็นศูนย์ของความดีงามทั้งมวล และเป็นเส้นทางสู่สวรรค์

4. การพูดโกหกเป็นหนึ่งในคุณลักษณะประจําตัวของพวกมุนาฟิก

5. มุสลิมจะต้องซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮฺ ต่อตนเอง และผู้อื่น

6. การปฏิบัติศาสนกิจและความดีอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเครื่องหมายแห่งความซื่อสัตย์เช่นเดียวกัน

 

คําถามหลังบทเรียน

1. กรุณายกตัวอย่างการซื่อสัตย์ต่อตนเอง

2. ท่านคิดว่าการซื่อสัตย์และการพูดความจริงมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง?

3. การซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก ท่านเห็นด้วยหรือไม่? ถ้าเห็นด้วยจะทําอย่างไรเพื่อรักษานิสัยความซื่อสัตย์ไว้ให้ได้?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

3 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • มุสลิมต้องซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮฺ ต่อตนเอง และผู้อื่น

  • การพูดความจริงหรือความซื่อสัตย์คือเส้นทางสู่สวรรค์ และความโกหกก็คือเส้นทางไปสู่นรก