บทที่ 19 ผู้ซื่อสัตย์

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้งสามองค์ประกอบที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมี คือ ด้านการศรัทธา การปฏิบัติ (อิบาดะฮฺ) และมารยาทต่างๆ ที่ดีงาม

ส่วนหนึ่งของมารยาทที่ดีงามก็คือ อิสลามสอนให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ ในทุกๆ ด้านที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการซื่อสัตย์ต่อตัวเองหรือผู้อื่น

อิสลามไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ชอบพูดในสิ่งที่เขาไม่ปฏิบัติหรือพูดไม่ตรงกับสิ่งที่มีในใจของเขา อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(3

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เหตุไฉนพวกเจ้าจึงกล่าวในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ได้กระทํา เป็นความพิโรธอันใหญ่หลวงสําหรับอัลลอฮฺ การที่พวกเจ้ากล่าวในสิ่งที่ไม่ได้กระทํา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ: 2-3)

อิสลามไม่สนับสนุนและต่อต้านการพูดโกหก ด้วยเพราะมันเป็นนิสัยของพวกสับปลับ หน้าไหว้หลังหลอก หรือที่เรียกกันว่า พวกมุนาฟิก ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ คนมุนาฟิกว่า “ลักษณะของคนมุนาฟิกนั้นคือ เมื่อเขาพูดก็จะพูดปด เมื่อสัญญาก็จะบิดพลิ้ว และเมื่อได้รับความไว้วางใจก็จะทรยศหักหลัง” (รายงานโดย อัลบุคอรีย์)

ท่านอาอิชะฮฺ ภรรยาของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวถึงจุดยืนของท่านรอซูลที่มีต่อผู้ที่ชอบพูดโกหกว่า ท่านจะโกรธมากต่อผู้ที่ชอบพูดโกหก เมื่อใดท่านศาสดาได้ยินผู้ใดพูดโกหกเพียงครั้งเดียว ท้านจะโกรธเขาผูเนั้นจนกว้าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ และสัญญาว่าเขาจะไม่พูดโกหกอีก

การโกหกนั้นจะนําไปสู่ความหายนะและเนรคุณต่ออัลลอฮฺ ส่วนผู้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เขาผู้นั้นจะเป็นที่รักใคร่ของอัลลอฮฺและเพื่อนมนุษย์ดังหะดีษที่มีความว่า “พวกท่านจงห่างไกลจากการพูดโกหก แท้จริงแล้วการพูดโกหกจะนําไปสู่การกระทําความชั่ว และแท้จริงแล้วการกระทําความชั่ว จะนําไปสู่ขุมนรก และเมื่อชายผู้หนึ่งได้กล่าวเท็จอย่างสม่ำเสมอเขาจะถูกอัลลอฮฺบันทึกว่าเป็นจอมโกหกหลอกลวง พวกท่านจงซื่อสัตย์ ซึ่งแท้จริงแล้วความซื่อสัตย์จะนําไปสู่ความดี และแท้จริงแล้วความดีนั้นจะนําไปสู่สวรรค์ เมื่อใดเขาผู้นั้นผู้แต่ความจริง(ซื่อสัตย์) เขาจะถูกอัลลอฮฺบันทึกว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยิ่ง” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์)

หะดีษข้างต้นได้บอกอย่างชัดเจนว่าการพูดความจริงหรือความซื่อสัตย์คือเส้นทางสู่สวรรค์ และความโกหกก็คือเส้นทางไปสู่นรก

อนึ่ง การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในการเป็นมุสลิมนั้นหมายถึง การปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ําเสมอ เพื่อเป็นเสบียงไว้ในโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

“เจ้าจงทําการภักดีต่อองค์อภิบาลของเจ้าจนกว่าความมั่นใจอันแน่นอน(หมายถึงความตาย)จะประสบแก่ตัวเจ้า”

(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ : 99)

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. อัลลอฮฺทรงรักผู้ที่มีความซื่อสัตย์และไม่ชอบการพูดโกหก

2. ผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ พูดไม่ตรงกับการกระทํา จะได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺ

3. ความซื่อสัตย์เป็นศูนย์ของความดีงามทั้งมวล และเป็นเส้นทางสู่สวรรค์

4. การพูดโกหกเป็นหนึ่งในคุณลักษณะประจําตัวของพวกมุนาฟิก

5. มุสลิมจะต้องซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮฺ ต่อตนเอง และผู้อื่น

6. การปฏิบัติศาสนกิจและความดีอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเครื่องหมายแห่งความซื่อสัตย์เช่นเดียวกัน

 

คําถามหลังบทเรียน

1. กรุณายกตัวอย่างการซื่อสัตย์ต่อตนเอง

2. ท่านคิดว่าการซื่อสัตย์และการพูดความจริงมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง?

3. การซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก ท่านเห็นด้วยหรือไม่? ถ้าเห็นด้วยจะทําอย่างไรเพื่อรักษานิสัยความซื่อสัตย์ไว้ให้ได้?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

3 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • มุสลิมต้องซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮฺ ต่อตนเอง และผู้อื่น

  • การพูดความจริงหรือความซื่อสัตย์คือเส้นทางสู่สวรรค์ และความโกหกก็คือเส้นทางไปสู่นรก