บทที่ 23 ดุอาอฺคืออาวุธของผู้ศรัทธา

การขอดุอาอฺหรือการขอพรต่ออัลลอฮฺเป็นอิบาดะฮฺที่ทําได้ง่ายที่สุด แต่มีความสําคัญอย่างมหาศาล การขอดุอาอฺนอกจากจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ขอมีความต้องการแล้ว ยังเป็นการสร้างความผูกพันอย่างแนบแน่น ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะเป็นแรงใจและพลังทางจิตวิญญาณให้มนุษย์มีความมั่นคงสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เสมอ

ดังนั้น ดุอาอฺจึงเปรียบเสมือนอาวุธของผู้ศรัทธา ที่สามารถใช้ได้ทุกครั้งยามที่ประสบกับปัญหาและความยากลําบากอันเป็นบททดสอบในชีวิต ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีความว่า “ดุอาอฺเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา เป็นเสาหลักของศาสนา เป็นรัศมีแห่งฟากฟ้าและแผ่นดิน” (รายงานโดยอัล-หากิม)

เหตุที่การขอดุอาอฺมีสถานะที่สูงส่งเช่นนี้ เพราะการขอดุอาอฺ คือการยอมรับโดยศิโรราบต่อความเป็นพระเจ้าขององค์อัลลอฮฺ การขอจากพระองค์เป็นเครื่องหมายว่าบ่าวนั้นศรัทธาว่าพระองค์ทรงอานุภาพ และเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ ที่สามารถจะให้แก่บ่าวได้ หัวใจของการขอดุอาอฺจึงอยู่ที่การยอมรับในความเกรียงไกรแห่งผู้เป็นเจ้านี่เองเพราะถ้าหากมนุษย์ไม่เชื่อและยอมรับในพระเจ้าก็ย่อมต้องไม่วอนขอจากพระองค์

ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงมีบัญชาให้มนุษย์ขอดุอาอฺจากพระองค์ พระองค์ทรงรักที่จะให้บ่าวนั้นขอดุอาอฺ ในขณะเดียวกันพระองค์จะไม่โปรด ถ้าหากมนุษย์นิ่งเฉยไม่ยอมขอดุอาอฺ เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความหยิ่งยโสต่อพระองค์ ผู้ซึ่งมีความเมตตาล้นพ้นต่อปวงบ่าว อัลกุรอานระบุไว้มีว่า

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“และพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าได้สั่งว่า จงขอดุอาอฺจากฉัน แท้จริงบรรดาผู้ยโสในการอิบาดะฮฺต่อฉัน จะต้องเข้านรกญะฮันนัมในสภาพที่ต่ำต้อย” (อัลกุรอาน ฆอฟิรฺ: 60)

อัลลอฮฺทรงเป็นผู้ที่เมตตาต่อมนุษย์ด้วยการเปิดโอกาสให้พวกเขาขอดุอาอฺจากพระองค์โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ไม่จํากัดภาษาที่ใช้ขอ เพียงแต่มีเงื่อนไข คือต้องตอบรับคําบัญชาของพระองค์และศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้น พระองค์ได้ตรัสว่า

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“และเมื่อใดที่บ่าวของฉันสอบถามเจ้าเกี่ยวกับฉัน ก็ (จงตอบว่า) แท้จริงฉันนั้นอยู่ใกล้ คอยรับดุอาอฺจากผู้วอนขอเมื่อเขาขอจากฉัน ดังนั้นให้พวกเขาตอบรับฉัน และให้พวกเขาศรัทธาต่อฉัน เพื่อพวกเขาจะได้รับการชี้นํา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 186)

มนุษย์ทุกคนควรต้องสํานึกว่า ไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่รู้ซึ้งถึงความจำเป็นและความต้องการของตนมากกว่าพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ผู้เดียวคือผู้ที่สามารถขจัดทุกข์ภัยที่มนุษย์ประสบ พระองค์จะทําให้ความยากเป็นสิ่งที่ง่าย ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ในกํามือขอพระองค์และล้วนเป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ อีกทั้งพระองค์ยังเปี่ยมด้วยความกรุณาเมตตาที่มากมายยิ่งนัก

ดังนั้นยังพระองค์เท่านั้นที่เขาต้องวอนขอ และต้องเพียรพยายามไม่เกียจคร้านที่จะขอจากพระองค์ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

“หรือมีผู้ใดเล่าที่ตอบรับผู้ที่วอนขอยามคับขัน และผู้ที่ขจัดความชั่วร้ายออกไป และผู้ที่ทําให้พวกเจ้าได้ปกครองแผ่นดิน (นอกเสียจากอัลลอฮฺ) ยังมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺอีกหรือ? น้อยนักที่พวกเจ้าคิดใคร้ครวญ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นัมลฺ: 62)

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. การขอดุอาอฺมีสถานะที่สูงส่งในอิสลาม เพราะเป็นการยอมรับในพระผู้เป็นเจ้า

2.การขอดุอาอฺมีผลดีต่อมนุษย์อย่างใหญ่หลวง เช็น เป็นการขอในสิ่งที่เขามีความประสงค์ เป็นการสร้างความผูกพันกับอัลลอฮฺ เป็นกําลังใจในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค เป็นต้น

3. อัลลอฮฺสั่งให้มนุษย์วอนขอจากพระองค์เท่านั้น การไม่ยอมขอ ดุอาอฺถือเป็นการหยิ่งยโสต่อความเมตตาของพระองค์

4. เงื่อนไขสําคัญที่อัลลอฮฺจะทรงตอบรับดุอาอฺของมนุษย์คือการศรัทธาต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจ

5. ไม่มีผู้ใดที่อาจจะเทียบเคียงพระผู้เป็นเจ้าได้ ดังนั้นหนาที่ของมนุษย์ก็คือ การเคารพภักดีพระองค์ และตองมอบความไว้วางใจด้วยการขอดุอาอฺจากพระองค์เท่านั้น

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าการขอดุอาอฺให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์บ้าง? กรุณาแสดงความคิดเห็น

2. ท่านคิดว่าเหตุใดการไม่ขอดุอาอฺจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ทรงโปรด?

3. ท่านคิดว่ามีสิ่งใดบ้างในชีวิตที่ท่านอยากขอดุอาอฺจากอัลลอฮฺมากที่สุด? กรุณาให้เหตุผล

 

แหล่งอ้างอิง :

30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks