คำถาม : ทำไมมุสลิมจึงเชือดสัตว์อย่างทารุณโดยการทรมานมันให้ตายอย่างช้าๆ ด้วยความเจ็บปวด

คำถาม : ทำไมมุสลิมจึงเชือดสัตว์อย่างทารุณโดยการทรมานมันให้ตายอย่างช้าๆ ด้วยความเจ็บปวด

คำตอบ :

วิธีการเชือดสัตว์ของอิสลามซึ่งเป็นที่เรียกกันว่า “ซะบีฮะฮฺ” เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้คนเป็นจำนวนมาก

ใครลองพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ดูก็ได้ว่า วิธีการเชือดสัตว์ของอิสลามไม่เพียงแต่จะมีมนุษยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการที่ดีที่สุดทางด้านวิทายาศาสตร์อีกด้วย

1. วิธีการเชือดสัตว์แบบอิสลาม

คำว่า “ซักกัยตุม” ในภาษาอาหรับมาจากรากคำว่า “ซะกาฮฺ” ซึ่งแปลว่าทำให้สะอาด ได้ถูกนำมาใช้

ในการเชือดสัตว์ในรูปของคำว่า “ตัซกียะเฮฺ”วิธีการเชือดสัตว์ของอิสลามจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

ก. สัตว์ต้องถูกเชือดด้วยมีดที่คมและรวดเร็วเพื่อที่สัตว์จะเจ็บปวดน้อยที่สุด

ข. การเชือดต้องตัดหลอดลมและเส้นเลือดที่คอ “ซะบีฮะฮฺ” เป็นคำภาษาอาหรับที่หมายถึง “สิ่งที่ถูกเชือด” ดังนั้น การเชือดจต้องเชือดที่คอเพื่อตัดหลอมลมและเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้สัตว์ตายโดยไม่ขัดต่อไขสันหลัง

ค. เลือดของสัตว์ต้องไหลออกมาอย่างสมบูรณ์ก่อนที่หัวของสัตว์จะถูกตัดขาด วัตถุประสงค์ก็ คือ เพื่อที่จะให้เลือดไหลออกมามากที่สุดเพราะเลือดเป็นพาหะอย่างดีสำหรับจุลชีพ ไขสันหลังจะต้องไม่ถูกตัดเพราะเส้นประสาทไปสู่หัวใจอาจถูกทำลายในระหว่างการเชือด ซึ่งทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ทำให้เลือดในเส้นเลือดหยุดนิ่ง

2. เลือดเป็นพาหะที่ดีสำหรับจุลินทรีย์แบคทีเรีย

เลือดเป็นพาหะที่ดีสำหรับจุลินทรีย์ แบคทีเรีย สิ่งมีพิษ และอื่นๆ ดังนั้น วิธีการเชือดของมุสลิมจึง

ถูกหลักอนามัยมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่ของเลือดที่มีจุลินทรีย์ แบคทีเรียและสิ่งมีพิษอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรคได้ถูกทำลายหมด

3. เนื้อยังคงความสดเป็นเวลานาน

เนื้อที่เชือดโดยวิธีการของอิสลามยังคงความสดได้นานกว่าเนื่องจากการไม่มีเลือดหลงเหลืออยู่

ในเนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเชือดแบบอื่น

4. สัตว์ไม่รู้สึกเจ็บปวด

การเชือดอย่างรวดเร็วที่คอเป็นการตัดการไหลของเลือดไปยังประสาทของสมองซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความเจ็บปวด ดังนั้น สัตว์จึงไม่รู้สึกเจ็บปวด ในขณะที่กำลังจะตาย สัตว์จะดิ้น บิดเบี้ยวตัว สั่นและเตะ นั้นไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เนื่องจากการหดตัวและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการไหลของเลือดออกจากร่างกาย

 

จากหนังสือ ตอบคำถาม เพื่อนต่างศาสนิก 
โดย ดร.ซากิร นาอีก / บรรจง บินกาซัน เเปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat