คำถาม : ทำไมมุสลิมจึงเชือดสัตว์อย่างทารุณโดยการทรมานมันให้ตายอย่างช้าๆ ด้วยความเจ็บปวด

คำตอบ :

วิธีการเชือดสัตว์ของอิสลามซึ่งเป็นที่เรียกกันว่า “ซะบีฮะฮฺ” เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้คนเป็นจำนวนมาก

ใครลองพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ดูก็ได้ว่า วิธีการเชือดสัตว์ของอิสลามไม่เพียงแต่จะมีมนุษยธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการที่ดีที่สุดทางด้านวิทายาศาสตร์อีกด้วย

1. วิธีการเชือดสัตว์แบบอิสลาม

คำว่า “ซักกัยตุม” ในภาษาอาหรับมาจากรากคำว่า “ซะกาฮฺ” ซึ่งแปลว่าทำให้สะอาด ได้ถูกนำมาใช้

ในการเชือดสัตว์ในรูปของคำว่า “ตัซกียะเฮฺ”วิธีการเชือดสัตว์ของอิสลามจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

ก. สัตว์ต้องถูกเชือดด้วยมีดที่คมและรวดเร็วเพื่อที่สัตว์จะเจ็บปวดน้อยที่สุด

ข. การเชือดต้องตัดหลอดลมและเส้นเลือดที่คอ “ซะบีฮะฮฺ” เป็นคำภาษาอาหรับที่หมายถึง “สิ่งที่ถูกเชือด” ดังนั้น การเชือดจต้องเชือดที่คอเพื่อตัดหลอมลมและเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้สัตว์ตายโดยไม่ขัดต่อไขสันหลัง

ค. เลือดของสัตว์ต้องไหลออกมาอย่างสมบูรณ์ก่อนที่หัวของสัตว์จะถูกตัดขาด วัตถุประสงค์ก็ คือ เพื่อที่จะให้เลือดไหลออกมามากที่สุดเพราะเลือดเป็นพาหะอย่างดีสำหรับจุลชีพ ไขสันหลังจะต้องไม่ถูกตัดเพราะเส้นประสาทไปสู่หัวใจอาจถูกทำลายในระหว่างการเชือด ซึ่งทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ทำให้เลือดในเส้นเลือดหยุดนิ่ง

2. เลือดเป็นพาหะที่ดีสำหรับจุลินทรีย์แบคทีเรีย

เลือดเป็นพาหะที่ดีสำหรับจุลินทรีย์ แบคทีเรีย สิ่งมีพิษ และอื่นๆ ดังนั้น วิธีการเชือดของมุสลิมจึง

ถูกหลักอนามัยมากที่สุด เพราะส่วนใหญ่ของเลือดที่มีจุลินทรีย์ แบคทีเรียและสิ่งมีพิษอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรคได้ถูกทำลายหมด

3. เนื้อยังคงความสดเป็นเวลานาน

เนื้อที่เชือดโดยวิธีการของอิสลามยังคงความสดได้นานกว่าเนื่องจากการไม่มีเลือดหลงเหลืออยู่

ในเนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเชือดแบบอื่น

4. สัตว์ไม่รู้สึกเจ็บปวด

การเชือดอย่างรวดเร็วที่คอเป็นการตัดการไหลของเลือดไปยังประสาทของสมองซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความเจ็บปวด ดังนั้น สัตว์จึงไม่รู้สึกเจ็บปวด ในขณะที่กำลังจะตาย สัตว์จะดิ้น บิดเบี้ยวตัว สั่นและเตะ นั้นไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เนื่องจากการหดตัวและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการไหลของเลือดออกจากร่างกาย

 

จากหนังสือ ตอบคำถาม เพื่อนต่างศาสนิก 
โดย ดร.ซากิร นาอีก / บรรจง บินกาซัน เเปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks