คำถาม : การฆ่าสัตว์เป็นพฤติกรรมที่เหี้ยมโหด แล้วทำไมมุสลิมจึงไม่กินอาหารมังสะวิรัต ?

คำตอบ :

ขณะนี้’ “มังสะวิรัต” เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก หลายคนเอาเรื่องมังสะวิรัต ไปเกี่ยวข้องกับสิทธิของสัตว์ก็มี ความจริงแล้ว คนส่วนใหญ่ถือว่าการกินเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่มิใช่มังสะวิรัตเป็นการละเมิดสิทธิของสัตว์

อิสลามสั่งสอนเรื่องความเมตตาและความสงสารสิ่งมีชีวิตเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกัน อิสลามถือว่า อัลลอฮฺทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมาเพี่อ เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ มันขึ้นอยู่กับมนุษย์เองต่างหากที่จะใช้ทรัพยากรทุกอย่างในโลกนี้อย่างเหมาะสมในฐานะที่ทรัพยากรเหล่านั้นเป็นความโปรดปราน ของอัลลอฮฺและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายให้มาดูแล

1. มุสลิมสามารถเป็นผู้ใม่กินเนื้อสัตว์ก็ได้

มุสลิมสามารถเป็นมุสลิมที่ดีได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ไม่กินเนี้อสัตว์ก็ตาม เเต่ก็ไม่มีข้อบังคับว่ามุสลิมจะต้องกินอาหารมังสะวิรัต

2. คัมภีร์กุรอานอนุญาตให้มุสลิมกินอาหารที่มิใช่มังสะวิรัต

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์กุรอานก็อนุญาตให้มุสลิมกินอาหารที่มิใช่มังสะวิรัต ข้อความต่อไปนี้จากคัมภีร์กุรอานคือหลักฐาน :

“บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบ บรรดาปศุสัตว์สี่เท้าได้ถูกอนุมัติแก่สูเจ้า เว้นแต่ที่ได้ถูกบอกแก่สูเจ้า…..” (กุรอาน 5:า)

“และปศุสัตว์ พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาสำหรับสูเจ้า ในตัวมันมี สิ่งที่สูเจ้าได้รับความอบอุ่นและประโยชน์มากมาย และในส่วนหนี่งจากมันนั้น สูเจ้าเอามากินได้” (กุรอาน 16:5)

“และในปศุสัตว์นั้นมีบทเรียนสำหรับสูเจ้า เราให้สูเจ้าดื่มสิ่งที่อยู่ใน ท้องของมันและในตัวมันมีประโยชน์มากมายสำหรับสูเจ้าและบางชนิดสูเจ้า ก็บริโภคมัน” (กุรอาน 23:21)

3. เนื้อสัตว์มีคุณค่าทางโภชนาการและอุดมไปด้วยโปรตีนที่ครบถ้วน

อาหารที่มิใช่มังสะวิรัตเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนที่ดี เพราะมันประกอบ ด้วยโปรตีนที่สมบูรณ์ทางด้านชีววิทยา นั่นคือกรดอะมิโนที่จำเป็น 8 ตัว ที่ร่างกาย ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้และต้องได้รับการเสริมเข้ามา นอกจากนี้แล้ว เนื้อ สัตว์ยังมีธาตุเหล็ก วิตามิน บี 1 และไนอาซิน อีกด้วย

4. มนุษย์มีฟันที่กินได้ทุกอย่าง

ถ้าหากคุณสังเกต สัตว์กินพืช เช่น วัว แพะ และแกะ คุณจะพบบางสิ่งที่เหมือนกันในสัตว์เหล่านี้อย่างน่าประหลาด สัตว์เหล่านี้ทั้งหมดมีฟันเรียบ เหมาะสำหรับอาหารจำพวกพืช ถ้าหากคุณสังเกตสัตว์กินเนื้อ เช่น สิงโต เสือ หรือเสือดาว คุณจะพบว่าสัตว์ประเภทนี่มีฟันปลายแหลมที่เหมาะสำหรับอาหารจำพวกเนื้อ แต่ถ้าคุณวิเคราะห์ฟันของมนุษย์ คุณจะพบว่าฟันของมนุษย์มีทั้ง ที่เรียบและที่เป็นปลายแหลม ดังนั้น ฟันของมนุษย์จึงเหมาะสำหรับอาหารทั้งจำพวกพืชและเนื้อสัตว์ บางคนอาจถามว่า ถ้าอัลลอฮฺทรงต้องการให้มนุษย์กิน พืช ทำไมพระองค์ทรงต้องให้เรามีฟันที่แหลม ? ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผล ที่พระองค์ทรงต้องการให้เราได้กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์

5. ระบบย่อยอาหารของมนุษย์สามารถย่อยได้ทั้งเนื้อและพืชผัก

ระบบย่อยอาหารของสัตว์กินพืชสามารถย่อยได้แต่พืชผักเท่านั้น ระบบย่อยของสัตว์กินเนื้อก็สามารถย่อยได้แต่เฉพาะเนื้อเท่านั้น แต่ระบบย่อยของมนุษย์สามารถย่อยได้ทั้งอาหารที่เป็นเนื้อและที่เป็นพืชผัก ถ้าอัลลอฮฺทรงต้องการให้เรากินพืชผักอย่างเดียว ทำไมอัลลอฮฺจึงทรงให้เรามีระบบย่อยที่สามารถย่อยได้ทั้งอาหารที่เป็นพืชผัก และเนื้อสัตว์ ?

6. คัมภีร์ของฮินดูอนุญาตให้กินอาหารที่มิใช่มังสะวิรัต

ก.) มีชาวฮินดูหลายคนที่กินมังสะวิรัตอย่างเคร่งครัด พวกเขาคิดว่าการกินอาหารที่มิใช่มังสะวิรัตเป็นการขัดต่อศาสนาของพวกเขา แต่ความจริงแล้ว คัมภีร์ของชาวฮินดูอนุญาตให้กินเนื้อ คัมภีร์ของชาวฮินดูเองก็เอ่ยถึงผู้ทรงความรู้และนักบุญฮินดูกินอาหารที่มิ ใช่มังสะวิรัต

ข.) ในหนังสือกฎหมายของชาวฮินดู (มนู สัมระติ) บทที่ 5 วรรคที่ 30

กล่าวว่า

“ผู้กินเนื้อของสิ่งที่ถูกกินไม่ได้ทำความเลวอะไร ถึงแม้ว่าเขากินมันทุกวัน เพราะพระเจ้าเองได้สร้างบางสิ่งมาเพื่อถูกกินและบางสิ่งเป็นผู้กิน”

ค.) ในหนังลือกฎหมายมนู สัมระติ บทที่ 5 วรรคที่ 31 อีกเช่นกันที่ กล่าวว่า “การกินเนื้อเป็นสิ่งถูกต้องสำหรับการบูชา นี่เป็นที่รู้กันมานานว่าเป็นกฎหมายของเทพเจ้า’’

ง.) ในหนังสือกฎหมาย มนู สัมระติ บทที่ 5 วรรคที่ 39 – 40 ยังกล่าวว่า “พระเจ้าเองได้ทรงสร้างสัตว์ที่พลีบูชาเพื่อการบูชา ดังนั้น การฆ่าสัตว์ในพิธีบูชา จึงมิใช่การฆ่า”

จ.) ในคัมภีร์มหาภารตะก็ยังพูดถึงเรื่องการเชือดสัตว์พลีบูชาเช่นกัน ใครที่อยากศึกษาเรื่องนี้ก็สามารถดูได้ใน อนุศะศัน ปารวะ บทที่ 88

7. ศาสนาฮินดูได้รับอิทธิพลจากศาสนาอื่นๆ

ถึงแม้ว่าศาล นาฮินดูอนุญาตให้ผู้นับถือกินอาหารที่มิใช่มังสะวิรัต แต่ชาว ฮินดูหลายคนได้นำเอาระบบมังสะวิรัตมาปฏิบัติเพราะคนเหล่านี้ได้รับอิทธิพล จาก ศาสนาอื่น เช่น ศาลนาเชน

8. แม้แต่พืชก็มีชีวิต

บางศาสนายึดถือมังสะวิรัตล้วนว่าเป็นกฎในเรื่องการกินเพราะคนใน ศาสนานี้ต่อต้านการฆ่าสิ่งมีชีวิต ถ้ามีใครสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ผมจะเป็นคนแรกที่ปฏิบัติตามวิถีชีวิตของคนผู้นั้น ในอดีต มนุษย์คิด ว่าพืชไม่มีชีวิต แต่ปัจจุบัน เป็นความจริงที่รู้กันทั่วไปแล้วว่าแม้แต่พืชก็มีชีวิต ดังนั้น เหตุผลเรื่องการไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตจึงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแม้จะเป็นผู้ถือ มังสะวิรัต ล้วนๆ ก็ตาม

9. แม้แต่พืชก็สามารถรู้สึกเจ็บปวด

ผู้ถือมังสะวิรัตแย้งว่าพืชไม่รู้สึกเจ็บปวด ดังนั้น การฆ่าพืชจึงเป็นอาชญากรรมที่เบากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการฆ่าสัตว์ ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ บอกเราว่าแม้แต่พืชก็สามารถรู้สึกเจ็บปวด แต่มนุษย์ไม่ได้ยินเสียงร้องของพืช ทั้งนี้ เนื่องจากหูของมนุษย์ไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงที่ไม่อยู่ในระยะได้ยิน กล่าวคือ 20 – 20,000 เฮิร์ตซ สิ่งใดที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่านี้ มนุษย์ไม่สามารถได้ยิน แต่สุนัขสามารถได้ยินถึง 40000 เฮิร์ตซ ดังนั้น จึงมีนกหวีดสุนัขที่มีความถี่ มากกว่า 20,000 เฮิร์ตซ และน้อยกว่า 40,000 เฮิร์ตซ นกหวีดเหล่านี้เท่านั้น ที่สุนัขสามารถได้ยิน แต่ไม่ใช่มนุษย์ สุนัขจำนายของมันเป่านกหวีดได้ ดังนั้น มันจึงมาหานายของมัน ในสหรัฐอเมริกามีเกษตรกรคนทำงานศึกษาวิจัยและประดิษฐ์เครื่องมือที่แปลง เสียงร้องของพืชจนมนุษย์สามารถได้ยินได้ ดังนั้น เขาจึงรู้ว่าเมื่อใดพืชร้องขอนำ การศึกษาวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพืชสามารถรู้สึกมี ความสุขและเศร้า และมันสามารถร้องไห้ได้ด้วยเช่นกัน

10. การฆ่าสิ่งมีชีวิตที่มีน้อยกว่าสองประสาทสัมผัสมิใช่อาชญากรรมเล็ก

ครั้งหนึ่ง ผู้ถือมังสะวิรัตแย้งว่าพืชมีประสาทสัมผัสสองหรือสามประสาท เท่านั้นในขณะที่สัตว์มีประสาทสัมผัสทั้งห้า ดังนั้น การฆ่าพืชจึงเป็นอาชญากรรม ที่เบากว่าการฆ่าสัตว์ เราก็มีข้อโต้แย้งว่าถ้าพี่น้องของคุณเกิดมาหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งทำให้มี ประสาทสัมผัสน้อยกว่าคนอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกัน เมื่อพี่น้องที่มีประสาทสัมผัสน้อยกว่าคนอื่นถูกใครบางคนฆ่า คุณจะขอให้ศาลลงโทษฆาตกร อย่างเบา เพราะว่าพี่น้องของคุณมีประสาทสัมผัสน้อยกว่าคนอื่นไหม ? ไม่เลย คุณจะบอกผู้พิพากษาว่าฆาตกรฆ่าผู้บริสุทธิ์ และศาลต้องตัดสินลงโทษฆาตกร อย่างหนักเหมือนกับการฆ่าคนที่มีประสาทสัมผัสครบถ้วนเช่นกัน

11. ประชากรปศุสัตว์มากเกินไป

ถ้ามนุษย์ทุกคนถือมังสะวิรัต มันก็จะทำให้เกิดปัญหาประชากรปศุสัตว์ ล้นโลก เนื่องจากปศุสัตว์สามารถแพร่พันธุเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ใน ฐานะที่อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ พระองค์ทรงรู้ถึงวิธีการสร้างความสมดุลในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างเหมาะ สม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้เรากินเนื้อปศุสัตว์

12. ราคาของเนื้อสัตว์ย่อมเยาเนื่องจากมนุษย์ทุกคนมิใช่ผู้ถือมังสะวิรัต

ผมไม่คิดรังเกียจอะไรถ้าใครจะถือมังสะวิรัตอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม คนที่ถือมังสะวิรัตก็ไม่ควรประณามคนที่ไม่ถือมังสะวิรัตว่าเป็นคนโหดเหี้ยม ความจริงแล้ว ถ้าชาวอินเดียทั้งหมดเลิกถือมังสะวิรัต ผู้ที่ไม่ได้ถือมังสะวิรัตหรือผู้กิน เนื้อสัตวํในปัจจุบันจะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ เนื่องจากราคาของเนื้อ สัตว์จะสูงขึ้น

 

จากหนังสือ ตอบคำถาม เพื่อนต่างศาสนิก 
โดย ดร.ซากิร นาอีก / บรรจง บินกาซัน เเปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

3 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • โดยปรกติแล้วมนุษย์เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับประทานอาหารสัตว์ได้ เพราะว่ามันมีคุณค่าทางอาหารที่ร่างกายเราต้องการ

    มาซาอัลลอฮอัลลลอฮรักเรามากมายเหลือเกิน

  • อัลฮัมดูลิลลาฮมากมายสำหรับเนื้อหาบทความที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องต่างศาสนิกเพื่อปรับความเข้าใจในเรื่องของอิสลามมากขึ้น และอยากให้พี่น้องต่างศาสนิกได้เข้ามาอ่านเยอะๆครับ