บทที่ 25 กิจวัตรตามแบบซุนนะฮฺ

คําว่า “ซุนนะฮฺ” โดยรวมแล้วหมายถึงแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในกิจกรรมต่างๆ ของการดําเนินชีวิต การตามซุนนะฮฺก็คือ การตามแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั่นเอง

การตามแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการดําเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามได้กําชับเป็นอย่างยิ่ง เพราะอิสลามถือว่าท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือผู้ที่สามารถดํารงชีวิตตามแบบอย่างคําสอนของอัลลอฮฺได้สมบูรณ์ที่สุด

ดังนั้นผู้เป็นมุสลิมทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านเพื่อจะได้ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมให้สมบูรณ์เท่าที่จะทําได้ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا

“ขอสาบานว่า แท้จริงแล้วในตัวของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺนั้น มีแบบอย่างที่ดีงามสําหรับพวกเจ้าที่หวังใน (ความโปรดปรานของ) อัลลอฮฺและ (ผลบุญใน) วันอาคิเราะฮฺ และได้กล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมาย” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อะหฺซาบ: 21)

ทุกๆ กิจการของมุสลิมจําเป็นต้องให้ตรงกับตัวอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพราะหากว่าไม่ตรงแล้วก็ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของอัลลอฮฺหรือไม่

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองก็ได้สั่งในหลายตอนให้ปฏิบัติศาสนกิจตามแบบอย่างของท่านเช่น “พวกท่านจงละหมาดเหมือนที่พวกท่านเห็นฉันละหมาด” (รายงานโดย มุสลิม)

“พวกท่านจงเอาวิธีการทําหัจญ์จากฉัน”

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย์)

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ทําตัวอย่างทั้งหมดที่จําเป็นในชีวิตของมุสลิม ไม่ว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดหรือที่เล็กที่สุด เรื่องเกี่ยวกับศาสนกิจ การครองเรือน การค้าขาย การเรียนการสอน การชําระล้าง การกินการดื่ม การขับถ่าย ฯลฯ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากวจนะหรือหะดีษต่างๆ ของท่าน

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เสียชีวิตไปโดยได้ทิ้งแบบอย่างเหล่านี้ไว้เพื่อให้มุสลิมได้ศึกษาและปฏิบัติตาม ท่านได้กล่าวไว้มีความว่า “แท้จริงฉันได้ทิ้งสิ่งสองประการไว้แก่พวกท่าน ซึ่งพวกท่านไม่มีวันที่จะหลงทางถ้าหากตราบใดที่พวกท่านยึดมั่นอยู่กับมัน นั่นคืออัล- กุรอานและซุนนะฮฺของฉัน” (รายงานโดย อัล-หากิม และอัด- ดาเราะกุฏนีย์)

การตามแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม คือเครื่องหมายของการศรัทธาและความรักที่เรามอบให้ท่านรอซูลอย่างสมบูรณ์ และยังเป็นเครื่องหมายว่าเรารักอัลลอฮฺ

เช่นที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ถ้าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮฺแล้วไซร้ ก็จงตามฉัน แล้วอัลลอฮฺก็จะรักพวกเจ้า อีกทั้งพระองค์จะทรงอภัยบาปให้กับพวกเจ้า และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยและเมตตาเสมอ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อาล อิมรอน: 31)

ดังนั้นมุสลิมจึงต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตและแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และได้รับทางนําจากการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่าน

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. การตามแบบอย่างซุนนะฮฺของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคน

2. การไม่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะไม้ได้รับการประกันว่าถูกต็องและถูกตอบรับ

3. ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทําแบบอย่างไว้ในทุกๆ ด้าน เพียบพร้อมแล้วสําหรับประชาชาติของท่าน

4. การตามแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นเครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์ของอีมาน เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเรารักอัลลอฮฺและรักท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

5. มนุษย์จะไม่ประสบกับการหลงทาง หากยึดมั่นในคําสอนของอัลกุรอานและแบบอย่างของท่าน รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ

วะสัลลัม

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าซุนนะฮฺของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มีความสําคัญสําหรับมุสลิมอย่างไรบ้าง? กรุณาแสดงความคิดเห็น

2. ท่านคิดว่าวิธีใด คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการแสดงความรักต่อท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ?

3. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ซุนนะฮฺของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยากหรือง่าย? และสามารถเรียนรู้ได้หรือไม่? กรุณาให้เหตุผล

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks