บทที่ 24 การรําลึกถึงอัลลอฮฺ

“อามัลฺ” หรือข้อปฏิบัติทางศาสนาในอิสลามนั้นมีมากมายหลายประการ ทุกอย่างล้วนอยู่บนหลักพื้นฐานของการแสดงความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ สร้างความผูกพันกับพระองค์ และยืนยันในความศรัทธาอัน เหนียวแน่นที่มีต่อพระองค์

ข้อปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้อาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็มีจุดประสงค์อยู่บนหลักที่กล่าวมาแล้วด้วยกันทั้งสิ้น

“ซิกรฺ” หรือการรําลึกถึงอัลลอฮฺ คืออามัลฺ ที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าศาสนกิจอื่นๆ ที่อาจจะทําได้ยากกว่าเพราะต้องมีเงื่อนไขหรือกาลเทศะที่ถูกต้องเหมาะสม แต่การรําลึกถึงอัลลอฮฺสามารถที่จะทําได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาโดยแทบจะไม่มีเงื่อนไขใดๆ เลย

ครั้งหนึ่งได้มีเศาะหาบะฮฺกล่าวแก่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่าแท้จริงบัญญัติของอิสลามนั้นมีมากมายเหลือเกิน ดังนั้นพอจะบอกได้ไหมว่ามีสิ่งใดที่เป็นศูนย์รวมของบัญญัติต่างๆ ทั้งหมดนั้น? ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบพวกเขามีความว่า “จงทําให้ลิ้นของท่านนั้นเปียกชื้นอยู่เสมอ ด้วยการกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺ” (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย์, อิบนุ มาญะฮฺ, อัล-หากิม)

การกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุด และมีผลบุญมากมายที่อัลลอฮฺเตรียมไว้เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้สาธยายไว้มีความว่า “การกล่าว ‘อัล-หัมดุลิลลาฮฺ’ นั้นจะเติมเต็มตาชั่งในวันกิยามะฮฺ การกล่าว ‘สุบหานัลลอฮฺ วัล หัมดุลิลลาฮฺ’ นั้นมีผลบุญมากมายเท่าระหว่างฟ้าและแผ่นดิน” (รายงานโดย มุสลิม)

“สองประโยคที่เบาแก่ลิ้นที่จะกล่าว แต่หนักสําหรับการชั่งในวัน กิยามะฮฺ และเป็นที่รักของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตา นั่นคือ ‘สุบหานัลลอฮฺ วะบิหัมดิฮฺ สุบหานัลลอฮิลอะซีม’” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย์และมุสลิม)

“การกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺที่ประเสริฐที่สุดคือ ‘ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ’ การกล่าวขอดุอาอฺที่ดีที่สุดคือ ‘อัลหัมดุลิลลาฮฺ’ ” (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย์ และอิบนุมาญะฮฺ)

นอกจากนี้การอ่านอัลกุรอานก็ยังถือว่าเป็นการกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺเช่นกัน เพราะอัลกุรอานเป็นดํารัสของอัลลอฮฺซึ่งเป็นถ้อยคําที่ประเสริฐที่สุด และการอ่านอัลกุรอานก็มีผลบุญที่ใหญ่หลวงเช่นเดียวกัน

การรําลึกถึงอัลลอฮฺด้วยการกล่าวซิกรฺอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งท่านได้ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมทั้งยามเช้ายามเย็นและทุกๆ เวลา ด้วยบทซิกรฺต่างๆ ที่มีรายงานจากท่าน ทั้งนี้เป็นการตอบรับต่อคําสั่งของอัลลอฮฺที่ได้สั่งให้ท่านอดทนในความมานะเพื่อกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَوَجْهَهُ ۖوَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖوَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

“และจงอดทนอยู่กับบรรดาผู้ที่กล่าวขอพรต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาในยามเช้าและยามเย็นด้วยความประสงค์ในความโปรดปรานของพระองค์ และอย่าได้หันสายตาของเจ้าออกจากพวกเขา เพราะต้องการสิ่งประดับประดาในโลกดุนยา และอย่าได้เชื่อฟังผู้ที่เราทําให้เขาหลงลืมจากการกล่าวรําลึกถึงเรา โดยเขาได้ทําตามกิเลสในตัวเขา และการงานของเขานั้นเป็นสิ่งที่เหลวไหล” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-กะหฺฟิ: 28)

พระองค์ยังได้ตรัสอีกว่า

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّـهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“พึงรู้เถิดว่าด้วยการรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้น หัวใจจะสงบนิ่ง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺดุ: 28)

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. การกล่าวซิกรฺหรือการรําลึกถึงอัลลอฮฺเป็นอามัลฺที่สําคัญประการหนึ่งในศาสนาอิสลาม

2. การกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺเป็นอามัลฺที่สามารถทําได้ง่ายโดยไม่มีเงื่อนไขมากมายใดๆ เลย

3. คุณค่าจากการกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺที่สําคัญที่สุดเป็นการสร้างความผูกพันกับอัลลอฮฺอยู่เสมอ

4. มุสลิมควรมีความสํานึกและตระหนัก พร้อมกับความอดทนที่จะกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา เช่นการกล่าว อัลหัมดุลิลลาฮฺ, สุบหานัลลอฮฺ, ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ฯลฯ เป็นต้น

5. การอ่านอัลกุรอานก็ถือว่าเป็นการรําลึกถึงอัลลอฮฺเช่นกัน เพราะอัลกุรอานคือดํารัสของอัลลอฮฺ การอ่านดํารัสของพระองค์ก็คือการรําลึกถึงพระองค์นั่นเอง

6. การกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺจะทําให้หัวใจสงบนิ่งไม่กระวนกระวาย เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในพลังของอัลลอฮฺ

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าการกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่? เพราะเหตุใด?

2. ท่านคิดว่าท่านพร้อมที่จะกล่าวรําลึกถึงอัลลอฮฺในเวลาใดบ้าง?

3. ท่านคิดว่ามีบทซิกรฺใดบ้างที่ท่านสามารถกล่าวได้?

 

แหล่งอ้างอิง :

30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks